Výbor MsO SRZ a predsedníctvo výboru po voľbách dňa 12.2.2014:

Predsedníctvo

predseda výboru                                                            ČEREŠNÁK Vladimír PaedDr.

podpredseda výboru                                                    GLINDA Ladislav Ing.

tajomník výboru                                                            DOBROVODSKÝ Tomáš Mgr.

účtovník                                                                             RÍMEŠ Peter

rybársky hospodár                                                        ARDAN Peter

člen predsedníctva- garant chovu rýb                 TROKAN Pavol Ing.

vedúci rybárskej stráže                                               OSTROŽLÍK Daniel

člen predsedníctva pre styk s verejnosťou          KALAPOŠ Gabriel PaedDr.

zástupca rybárskeho hospodára                              MARTINKOVIČ Jozef

Zástupcovia rybárskeho hospodára na lovných revírov

Zást. rybárskeho hospodára na VN Boleráz                 DRINKA Ján

Zást. rybárskeho hospodára na VN Buková                 VELIKOV Peter

Zást. rybárskeho hospodára na VN Cífer, Gidra          GROSS Vladimír

Zást. rybárskeho hospodára na VN D. Dubové MARTINKOVIČ Jozef

Zást. rybárskeho hospodára na VN H. Orešany HERMANSKÝ Kamil

Zást. rybárskeho hospodára na VN Suchá n/P.           PROCHÁZKA Miloš

Zást. rybárskeho hospodára na pstruhová Parná       REZBÁRIK Milan

Zást. rybárskeho hospodára na kaprová Parná            ARDAN Peter

Zást. rybárskeho hospodára na Dudváh                          GRMAN Tomáš – poverený výborom MsO

Zást. rybárskeho hospodára na PV Blava                        LACKOVIČ Anton

Ostatní členovia výboru

LUŽÁK Marián

SUCHANSKÝ Marián

KLAČAN Silvester

BOŠÁCKY Ľuboš

BARAN Jozef

HUJSI Branislav

Zloženie komisí výboru

predseda kultúrno – vých. komisie DOBROVODSKÝ Tomáš

– člen KVK                                               GLINDA Ladislav

– člen KVK                                               JANÍČEK Marcel

– člen KVK                                               PROCHÁZKA Miloš

– člen KVK                                               BELUSKÝ Marián

predseda športovej komisie RÍMEŠ Peter

– člen ŠK                                                  ARDAN Peter

– člen ŠK                                                  DOBROVODSKÝ Tomáš

Zloženie disciplinárnej komisie

Predseda MIZERA Ivan

Člen komisie                                  BLAŠKO Peter

Člen komisie                                   ČIMBORA Viliam

Člen komisie                                   JARABA Ambróz

Člen komisie                                   PAVLÍK Ľuboš

Časový harmonogram schôdzí výboru a predsedníctva MsO SRZ v roku 2017

Schôdze výboru  na rok 2017 – zasadačka MsO -začiatok o 16,30 hod. / utorok /

31.1.2017
7.02.2017
13.03.2017
18.04.2017
23.05.2017
20.06.2017
29.08.2017
326.09.2017
24.10.2017
21.11.2017
19.12.2017
-
-
-

Schôdze predsedníctva výboru – kancelária MsO – začiatok o 16.30 hod. / utorok /

24.1.2017
7.3.2017
11.4.2017
16.5.2017
13.6.2017
22.8.2017
19.9.2017
17.10.2017
14.11.2017