Informácia o spracovaní osobných údajov členov SRZ  – povinné: TU
Prihlášku nového člena SRZ pre rok 2019 -  stiahnete TU
Podklady k absolvovaniu skúšky stiahnete TU