www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

Hlavné správy prednesené počas hodnotiacej členskej schôdze MsO SRZ Trnava konanej 15.2.2020

* správa predsedu MsO SRZ pána Čerešnáka:  TU

** plán hlavných úloh na 2020 – tajomník pán Dobrovodský:   TU

*** správa kontrolnej komisie – pán Šarmír:   TU

**** Uznesenie z Hodnotiacej členskej schôdze MsO SRZ Trnava – pán Kalapoš:   TU

Zopár fotografií približujúcich atmosféru  priebehu schôdze čítajte ďalej…

Z hľadiska ochrany zdravia ľudí a prevencie bude od 17.3.2020 kancelária MsO SRZ Trnava až do odvolania ZATVORENÁ
Povinnosť zaplatiť členský príspevok a ostatné poplatky sa predlžuje minimálne do 30.04.2020 (podľa vývoja situácie).

Dôležitý oznam!

Z bezpečnostných a preventívnych dôvodov boli dočasne zrušené všetky školenia organizované MsO SRZ Trnava.

Plánované školenie nových členov MsO naplánované na 29.3.2020 ako aj školenie rybárskej stráže boli zrušené!

O náhradných termínoch budeme všetkých včas informovať.

znacka01Predsedníctvo MsO SRZ Trnava

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

strelivo01predstavitelia Slovenskej poľovníckej komory, Slovenskej asociácie dynamickej streľby, Slovenského streleckého zväzu a Slovenského rybárskeho zväzu, podpísali spoločné vyhlásenie a ako zástupcovia niekoľkých stoviek tisíc členov menovaných organizácií, ich sympatizantov a podporovateľov, naliehavo vyzvali vládu Slovenskej republiky, dotknuté ministerstvá a ministrov k budúcemu včasnému rokovaniu, ktoré buď zamedzí alebo bude úplne eliminovať pokusy Európskej komisie, prípadne agentúry ECHA, o úplný zákaz olova v olovených strelách a rybárskych olovkách.

Od podpisu vyhlásenia sa k signatárskym organizáciám pripojila Asociácia presnej streľby Slovenska, Slovenská asociácia westernovej streľby a jednanie prebieha so Slovenským olympijským výborom a Legis Telum. čítajte ďalej…

Správa hospodára za rok 2019

nasada_002 čítajte ďalej…

Počas spracovávania záznamov o úlovkoch, toré odovzdali naši rybári som sa stretol s viacerými jemne povediac anomáliami. Myslel som si, že ma už nič neprekvapí, ale objavili sa ďalšie a ďalšie špeciality. Tu vám zopár  trochu predstavím . Niektoré sú na zasmiatie, iné sú trápne, ale časť  rybárov si nemá kedy pozrieť vzorovú tabuľku v papieroch, ako má taký normálny zápis vyzerať!

čítajte ďalej…

6.1.2020 - bola prevedená manipulácia s prietokom hrádznym Silvom Klačanom vo VN Boleráz, ktorú sme využili na zistenie, čo sa nachádza vo vode pod výpusťou. Po hodine sme od cestného mosta proti vode na dva pochody do podberákov odlovili cca 150 kg rýb, ktoré sme ihneď preniesli do VN Boleráz. V týchto 150 kg rýb o ktoré sme odľahčili potok bolo 30% karas + pár ks malého kapríka, 20% plotica a zbytok sa nám náramne páčil nakoľko sa tu nachádzalo 25% pekný ostriež a 25% 15 cm zubáčik. čítajte ďalej…

Dňa 23.11.2019 som sa spolu s Ing. Pavlom Trokanom zúčastnil Mimoriadneho snemu SRZ v Žiline. Snemu sa celkovo zúčastnilo 243 delegátov z celého Slovenska to znamená, že sa tu zúčastnil aspoň jeden delegát z každej organizácie na Slovensku. Dovoľte mi podeliť sa s mojimi dojmami zo zasadnutia najvyššieho orgánu SRZ.

foto_zasadnutie_snem-          Predsedníctvo snemu tvoril prezident Ing. Seeman, poverený vedením SRZ Ing. Kadnár a zvolení viceprezidenti SRZ za vybrané kraje. čítajte ďalej…

Masters20_2Štartovné : čítajte ďalej…

maraton_20_1

Štartovné : čítajte ďalej…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2020 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions