www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

Veľkosť škľabky rybničnej vylovenej z vôd VN Cífer ma natoľko uchvátila, že som sa rozhodol priblížiť našim rybárom niečo z jej existenčných podmienok a významu pre nás rybárov. Informácie som čerpal z Wikipédie a snažil som sa vybrať  to najpodstatnejšie.

lastura _cifer_01 čítajte ďalej…

V sobotu 3. októbra bol po zarybnení pstruhom dúhovým povolený jeho rybolov. Preteky plánované na tento deň sa neuskutočnili a tak sa naši rybári mohli vrhnúť okamžite na lov tejto ryby. Aké mám postrehy z lovu našich rybárov a hlavne čo ma prinútilo napísať týchto niekoľko riadkov. Bol som pozrieť v nedeľu a následne v stredu revír a sledoval vodu a rybárov, ich spôsob lovu a hlavne zaobchádzanie s uloveným dúhakom.

cifer_pstruhy06Po pár dňoch lovu som na hladine narátal 15 mŕtvych pstruhov a v okolitom poraste niekoľko ďalších. čítajte ďalej…

***UPOZORNENIE***

Bez komentárov

Od štvrtka bude prebiehať na VN Dolné Dubové Kaprársky maratón a z tohto dôvodu bude platiť nasledovné:
Zákaz lovu rýb
07. (streda od 15:00 hod.) – 11. 10. 2020 (nedeľa do 15:00 hod. ) na VN Dolné Dubové z dôvodu konania preteku Kaprársky maratón podľa §20 ods. 3 zákona č. 216/2018 Z.z.

UPOZORNENIE -  Zarybnenie VN Boleráz

stuka_01zubač01


Oznamujeme členom MsO SRZ Trnava, že bude dochádzať k pravidelnému zarybňovaniu dravou rybou na vodnej nádrži Boleráz a z tohto dôvodu platí zákaz lovu vysadených druhov rýb a to konkrétne:

  • Šťuka severná
  • Zubáč veľkoústy

v termíne 19.09. – 16.10. 2020 vrátane. čítajte ďalej…

Pretekov O Pohár starostu obce, sa zúčastnilo 44 detí. Každý pretekár bol odmenený vecnými cenami. Na Suchú prišli deti aj z iných organizácií – z Piešťan, Sládkovičova a Vrbového. Vrbovčania  počas vyhodnocovania pretekov zahrali a zaspievali. Počasie prialo, úlovky boli uspokojivé a deti odchádzali spokojené.

Všetky deti v spoločnosti rodičov, kamarátov a  organizátorov detských rybárskych pretekov  z našej MsO   zmysluplne strávili perfektný deň. Akciu, aj podľa ohlasu detí,  možno považovať za vydarenú!

čítajte ďalej…

Vstup na VN Buková – Upozornenie

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie v rozhodnutí č.OU-TT-OSZP1-2014/017958/Pt udelil MsO SRZ Trnava výnimku na vjazd a státie motorových vozidiel na účelovú asfaltovú komunikáciu a betónovú plochu pri tejto komunikácii na ľavom brehu VN Buková, kde platí 2. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Nakoľko v týchto dňoch a týždňoch prebieha kontrola plnenia tohto rozhodnutia zo strany Inšpekcie životného prostredia tak MsO SRZ Trnava vydáva nasledovné:

- MsO SRZ Trnava dočasne pozastavuje výdaj povolení na vjazd pre rybárov patriacich pod materskú organizáciu inú ako je MsO SRZ Trnava, odporúča rybárom patriacim pod materskú organizáciu inú ako je MsO SRZ Trnava a ktorým bolo povolenie už vydané, aby do ukončenia kontroly nevstupovali s automobilmi do tejto časti vodnej nádrže, nakoľko aj napriek vlastneniu povolenia na vjazd môžu byť sankcionovaní zo strany Inšpekcie životného prostredia a polície,
- vyzýva členov MsO SRZ Trnava aby striktne dodržiavali podmienky povolení na vjazd, ktoré sú uvedené na zadnej časti povolenia.

S pozdravom
Mgr. Tomáš Dobrovodský
tajomník MsO SRZ
v Trnave

Winter_11_20 čítajte ďalej…

13.6.2020 úvodný pretek, ktorí  Mivarďáci zabsolvovali v tomto roku. Išlo o pomerne klubový,  do množstva pretekárov skromne obsadený pretek. Postarali sa oň pán Turovský a ostatný organizačný výbor z Nového mesta n/Váhom. Celý tucet pretekárov. Zelená voda tento krát bola pomerne čistá – málo zarastená, čo v minulom roku nebolo. Svoju robotu odviedla silná násada amurov a 80 % rias zmizlo. V minulom roku sme si odniesli prvé tri miesta a prišli sme si to znovu užiť.

Po krátkom privítaní usporiadateľmi  sa išlo losovať čítajte ďalej…

01.06.2020 sa otvárajú brehy našich priehrad a začne sa lovom rýb. Na žiadosť Slovenského vodohospodárskeho podniku tu uverejňujeme výzvu pre našich členov, aby si dávali veľký pozor najmä pri búrkach a silných vetroch na brehoch predovšetkým VN Boleráz (smolenická strana) a VN Suchá nad Parnou (strana od Košolnej), kde majiteľ pozemkov už osadil tabule s výstrahou pred možnými padajúcimi vetvami stromov. Vstup do týchto lokalít je len na vlastné nebezpečenstvo a pri nepriaznivom počasí sa radšej presuňte do iných miest. Podľa prísľubu od SVP š.p. sa postupne začne s kontrolovaním stavu stromov podľa kapacitných možností. čítajte ďalej…

Počas uplynulých týždňov, i keď sa nelovilo, tak VN Boleráz zažíval obrovský nápor turistov, návštevníkov a kempistov. Tento nápor so sebou priniesol aj obrovské množstvo odpadu a smetí, ktoré tu zostávali najmä po víkendoch. Situácia bola už neúnosná a preto sme ju riešili aj pomocou policajných hliadok obvodného oddelenia v Trstíne. Vďaka hospodárovi Jozefovi Janíčkovi sa podarilo všetky smeti vyzbierať a priehrada je tak v čistom stave pripravená na začiatok rybárskej sezóny.

smeti_bol_01 čítajte ďalej…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2021 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions