www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

Povolenia na rybolov a ostatné členské poplatky môžu členovia MsO SRZ Trnava uhradiť aj prostredníctvom internetu a to objednaním cez nasledovnú stránku:

https://povolenia.srztrnava.sk/


Objednanie je veľmi jednoduché pričom pozostáva z vyplnenia týchto údajov:

čítajte ďalej…

Na základe zverejnených propozícií dňa 15.01.2022 o 10:00 hod. začala registrácia na kaprárske preteky Kaprársky maratón a Kaprársky maratón MASTERS 2022, ktoré sa tradične konajú na VN Dolné Dubové. Nižšie sú zverejnené súpisky prihlásených družstiev, ktorým sa podarilo včas prihlásiť.

Krátka štatistika registrácie:

Výdaj povolení na rybolov pre rok 2022 ako aj odovzdávanie riadne vyplnených záznamov o dochádzke za rok 2021 začne od pondelka 03.01.2022 v Dome poľovníkov a rybárov na Vajanského 23 v Trnave. Prosím prečítajte si nasledujúce informácie:

- Pre maximálnu ochranu bude pred budovou domu rybárov MsO SRZ Trnava umiestnená zberná krabica na vhadzovanie RIADNE vyplnených záznamov o úlovkoch za rok 2021! Záznam o dochádzke treba odovzdať do 15.01.2022 aj v prípade pokiaľ v ňom nie je žiadny záznam!!!
- aktuálne sa pracuje na spustení online predaja s následným doručovaním prostredníctvom kuriérov GLS, o spustení systému budeme ihneď informovať.
- do spustenia online predaja bude predaj prebiehať tradične v kancelárii, ktorá bude otvorená nasledovne:
pondelok, utorok, streda 7:00-12:00 a 13:00-15:00 hod
štvrtok 06.01.2022 štátny sviatok – zatvorené!
piatok 7:00-12:00 a 13:00-14:30 hod

Po spustení online predaja sa otváracie hodiny kancelárie zmenia aby bolo zabezpečené riadne vybavovanie aj online objednávok!

135492279_10220596342073333_4235576869435588530_n
výbor MsO SRZ Trnava

Propozície + prihláška

PROPOZÍCIE

čítajte ďalej…

carp_mar22_titulPROPOZÍCIE + PRIHLÁŠKA

čítajte ďalej…

PF 2022

Bez komentárov

PF_ka22

Výročná členská schôdza MsO SRZ v Trnave sa uskutoční dňa 10.4.2022 o 8.30 hod. v aule Materiálovo-technologickej fakulty Technickej univerzity na Bottovej ulici v Trnave (Prednádražie). Nakoľko sa bude jednať o výročnú schôdzu, budú sa konať aj voľby členov výboru ako aj členov kontrolnej komisie. Prihlášky za člena výboru a člena kontrolnej komisie ako aj ďalšie inštrukcie budú zverejnené na internetovej stránke srztrnava.sk od februára 2022.

Pozvánka

Výbor mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trnave Vás pozýva na Členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční

dňa 10.04.2022 o 8.30 hod. / v nedeľu /

v aule Materiálovotechnologickej fakulty na Bottovej ulici (Prednádražie)

s programom:

1. Otvorenie

2. Voľba predsedníctva, návrhovej komisie a mandátovej komisie

3. Správa o činnosti výboru za rok 2021

4. Plán hlavných úloh v roku 2022

5. Správa o hospodárení v roku 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022

6. Správa kontrolnej komisie za rok 2021 a stanoviská k dokumentom predložených výborom

7. Udelenie vyznamenaní

8. Schválenie volebného poriadku členskej schôdze

9. Voľby členov výboru, členov kontrolnej komisie a delegátov na snem SRZ

10. Prestávka

11. Opakovaná prezentácia prítomnosti členov na členskej schôdzi

12. Diskusia

13. Správa volebnej komisie o priebehu volieb

14. Uznesenie

15. Záver

Prezentácia členov je od 8.00 hod. do 8.30 hod. Členovia MsO SRZ sa pri prezentácii musia preukázať platným preukazom člena s nalepenou vlastnou fotografiou a členskou známkou za rok 2022. Členskej schôdze sa môžu zúčastniť aj pridružení členovia, mládež, deti a pozvaní hostia.

Nakoľko sa jedná o volebnú schôdzu, tak každý dospelý člen má možnosť kandidovať za člena výboru alebo kontrolnej komisie. Prihlášky budú zverejnené na internetovej stránke srztrnava.sk aj s podmienkami kandidatúry. Pevne veríme, že sa nájdu zanietení rybári, ktorí budú chcieť pomôcť v ďalšom napredovaní našej organizácie!

Na konci členskej schôdze budú vyžrebovaní traja dospelí členovia – prítomní na členskej schôdzi, ktorí dostanú ZDARMA štartovný lístok na jedny tradičné rybárske preteky podľa výberu (VN Boleráz, VN Suchá nad Parnou, VN Buková) v roku 2022.

Výbor MsO SRZ v Trnave

Dnes 13.10.2021 bola správcom toku prevedená manipulácia na splave v Kamenáči – sklopenie klapky. Všetka ryba odišla dolu tokom do dolnej časti revíru 2-2050 Parná. Táto činnosť je plánovaná minimálne 2 x ročne. Otázkou je, či má vôbec význam a akou rybou tento úsek zarybňovať. Prišli sme o pomerne zaujímavú a atraktívnu časť nášho rybárskeho revíru nielen z pohľadu rýb ale aj prístupu k nemu!

parn_klapka_01 čítajte ďalej…

Vážení členovia MsO SRZ Trnava,
aj napriek tomu, že členská schôdza sa mala konať už o pár dní a výbor MsO má pripravené všetky materiály a podklady, tak na poslednú chvíľu sme dostali správu z vedenia MtF STU, kde nám dekan vzhľadom na zhoršujúcu situáciu zrušil prenájom auly, kde sa členská schôdza tradične koná.

Nakoľko vzhľadom na podmienky COVID-Automatu nemáme možnosti prenájmu inej vhodnej miestnosti a možnosť konania schôdze v exteriéri sme odmietli, nezostáva nám iná možnosť ako členskú schôdzu zrušiť. Preto výbor MsO SRZ Trnava ruší konanie členskej schôdze, ktorá sa mala pôvodne konať dňa 26.09.2021 pričom všetky materiály čoskoro zverejníme na internetovej stránke a všetci členovia budú mať možnosť sa k materiálom vyjadriť online. Všetky dotazy či otázky následne preberieme na zasadnutí výboru alebo ich prevezmú kompetentní zástupcovia MsO.

výbor MsO SRZ Trnava

***

Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia v Trnave

Pozvánka

Výbor mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trnave v rámci si plnenia si povinností vyplývajúcich zo stanov SRZ Vás pozýva na

Členskú schôdzu,

ktorá sa uskutoční dňa 26.09.2021 (nedeľa) o 9:00hod v Aule MTF TU Trnava, Ulica Jána Bottu v Trnave s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedníctva, návrhovej komisie a mandátovej komisie
3. Správa o činnosti výboru za rok 2020
4. Správa o hospodárení v roku 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021
5. Správa kontrolnej komisie za rok 2020 a jej stanoviská k dokumentom predložených výborom
6. Opakovaná prezentácia prítomnosti členov na členskej schôdzi
7. Diskusia
8. Uznesenie
9. Záver

Prezentácia členov je od 8.30 hod. do 9.00 hod. Členovia MsO SRZ sa pri prezentácii musia preukázať platným preukazom člena s nalepenou vlastnou fotografiou a členskou známkou za rok 2021. Členskej schôdze sa môžu zúčastniť aj pridružení členovia, mládež, deti a pozvaní hostia.

***

Výbor MsO SRZ Trnava

V minulom roku epidemiologická situácia v našej krajine neumožnila konanie niektorých tradičných rybárskych pretekov. Pevne veríme, že v roku 2022 sa budeme môcť vrátiť ku všetkým týmto tradičným podujatím. Pokiaľ to situácia umožní, tak tradičné rybárske preteky v roku 2022 sa budú konať nasledovne:

  • Na VN Buková sa uskutoční XI. ročník pretekov o cenu Kameňolomu Buková dňa 1.5.2022 od 6.00 do 12.00 hod. Predaj štartovných lístkov sa uskutoční v dňoch 30.4.2022 od 10.00 hod do 20.00 hod. a 1.5.2022 od 4.30 hod. do vypredania. Štartovné je 15 €.
  • Na VN Cífer sa uskutočnia dňa15.05.2022 preteky detí Memoriál Rudolfa Glozneka – O Pohár starostu obce Cífer od 8.00. hod do 13.00 hod. Výdaj štartovných lístkov sa uskutoční dňa 7.5.2022 od 7.00 hod. Štart je zdarma.
  • Na VN Dolné Dubové sa uskutočnia kaprárske preteky dvojíc Kaprársky Maratón v termíne 5.-8.5.2022. Preteky začínajú od štvrtka 5.5.202212.00 hod.do nedele 8.5.2022 15:00 hod.. Loví sa systémom chyť a pusť. Predaj štartovných lístkov sa uskutočňuje od 15.01.2022. Štartovné je 200 €/ družstvo. Viac informácií na www.srztrnava.sk a na fb stránke SRZ.
  • Na VN Boleráz sa uskutoční III. Ročník Memoriálu Františka Lukačoviča dňa 14.5.2022 od 6.00 do 13.00 hod. Predaj štartovných lístkov sa uskutoční v dňoch 13.5.2022 od 14.00 do 20.00 hod. a 14.5.2022 od 4.30 hod. do vypredania. Štartovné je 15 €.
  • Na VN Suchá nad Parnou sa uskutoční XIII. ročník pretekov detí o Pohár starostu obce Suchá nad Parnou dňa 21.5.2022od 13.00. hod do 16.00 hod. Výdaj lístkov sa uskutoční dňa 21.5.2022 od 12.00 hod. Štart je zdarma.Pred strážnym objektom MsO SRZ bude možné zakúpiť občerstvenie nealko a stravu (cigánska, pečené pstruhy,…) – iba v prípade priaznivej epidemiologickej situácie.
  • Na VN Suchá n/P. sa uskutoční II. ročník Veľká cena Suchej nad Parnou dňa 22.5.2022 od 6.00 do 13.00 hod. Predaj štartovných lístkov sa uskutoční v dňoch 21.5.2022 od 11.30 do 20.00 hod. a 22.5.2022 od 4.30 hod. do vypredania. Štartovné je 15 €. Pred strážnym objektom MsO SRZ bude možné zakúpiť občerstvenie nealko, alko, stravu (cigánska, pečené pstruhy,…) – iba v prípade priaznivej epidemiologickej situácie.
  • Na VN Dolné Dubové sa uskutočnia kaprárske preteky dvojíc Kaprársky Maratón Masters v termíne 19.-22.5.2022. Preteky začínajú od štvrtka 19.5.202212.00 hod. do nedele 22.5.2022 12.00 hod.. Loví sa systémom chyť a pusť. Predaj štartovných lístkov sa uskutočňuje od 15.01.2022. Štartovné je 300 €/ družstvo. Viac informácií na www.srztrnava.sk a na fb stránke SRZ.
  • Na VN Cífer sa uskutočnia Preteky v love pstruha začiatkom mesiaca október. Bližší termín bude uverejnený po potvrdení dodávky násady pstruha v dostatočnom predstihu pred pretekmi.
  • Na VN Suchá nad Parnou sa uskutoční Kaprársky maratón Suchá Carp Cup v love kaprov v mesiaci október. Bližší termín spolu s propozíciami bude uverejnený v dostatočnom predstihu pred pretekmi.

Pretekov na VN Buková, VN Boleráz a VN Suchá n/P. sa môžu zúčastniť dospelí, mládež a deti. Na základe uznesenia výročnej členskej schôdze z roku 2014 sa všetky rybárske preteky konajú výlučne spôsobom “Chyť a pusť” bez privlastnenia si úlovku. Výnimkou sú detské preteky, kde si každé dieťa môže ponechať 1ks uloveného kapra. V rámci zatraktívnenia všetkých pretekov konaných v našej organizácii, budú lovné miesta na pretekoch extra zväčšené až na 5m i viac podľa prírodných podmienok. Podmienky a pravidlá pre lov sú pre všetkých rovnaké. Propozície pretekov budú zverejnené na informačných tabuliach MsO SRZ v Trnave, na vodných nádržiach a na internetovej stránke www.srztrnava.sk a budú aj súčasťou záznamu pretekára.

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2022 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions