Slovenský rybársky zväz – MsO Trnava

Plán hlavných úloh výboru MsO SRZ v roku 2018

Február

1. Konanie ČS

2. Vyhodnotenie ČS, aplikovanie uznesení zo schôdze

3. Brigády v zimnom a jarnom období – predovšetkým na RH Krupá

4. Príprava výlovu komorového rybníka

Marec

1. Školenie hospodárov a rybárskej stráže

2. Výlov komorového rybníka

3. Daňové priznanie za rok 2018

4. Brigády na RH H. Krupá a revíroch, osádzanie toaliet VN Suchá a Dolné Dubové

5. Školenie nových členov

Apríl

1. Brigády na revíroch (zoznam na www.srztrnava.sk) – zber odpadu

2. Jarné dorybňovanie revírov (vodných nádrží)

3. Vyhodnotenie výlovu komorového rybníka a nasadenia rýb na chov

4. Skúšky a prijímanie nových členov

5. Príprava pretekov v LRU na VN Buková, Dolné Dubové, Cífer, Suchá nad Parnou

6. Odvod zálohy z príjmov členského

7. Schválenie plánu produkcie rýb

Máj

1. Preteky na VN Buková

2. Preteky na VN Cífer – deti

3. Preteky podľa CIPS VN Buková

4. Preteky na VN Suchá nad Parnou – primátorky, deti, funkcionárske

5. VN Dolné Dubové – Kaprársky maratón

6. Príprava informačných tabúľ na revíroch MsO – aktuálne informácie z nového zákona

Jún

1. Začiatok hlavnej sezóny na vodných nádržiach od 01.06.2019

2. Vyhodnotenie pretekov v LRU

3. Čiastočná rekonštrukcia domu poľovníkov a rybárov – zasadačka + prízemie

4. Plán kontrol v letnej sezóne

5. Vyhodnotenie jarných brigád

6. Odvod na Radu SRZ

Júl

1. Plán kontrol rybárskej stráže počas letných mesiacov

August

1. Odvod na Radu SRZ

2. Verejné brigády na revíroch – zber odpadu

September

1. Vyhodnotenie vydávania povolení na lov rýb a členskej základne

2. Príprava výlovov v Hornej Krupej

3. Schválenie členských poplatkov a cien povolení na rok 2020

4. Schválenie Miestneho rybárskeho poriadku na rok 2020 a miestnych úprav na roky 2020-2022

5. Zaslanie požadovaných zmien na Ministerstvo životného prostredia

Október

1. Výlov rybníkov v Hornej Krupej

2. Zarybňovanie revírov

3. Verejné brigády na revíroch – zber odpadu a úprava brehov

November

1. Vyhodnotenie výlovu v Hornej Krupej

2. Vyhodnotenie zarybňovania revírov

3. Vyhodnotenie činnosti disciplinárnej komisie

4. Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže

5. Vyhodnotenie činnosti členov výboru a komisií

6. Brigády na rybníkoch v Hornej Krupej

7. Príprava členskej schôdze

8. Vydanie informačného spravodaja na rok 2020

9. Odmeny funkcionárom a členom MsO SRZ za rok 2019

December

1. Inventúra majetku k 31.12.2019

2. Príprava plánu činnosti na rok 2020

Január 2019

1. Výdaj povolení

2. Príprava členskej schôdze

3. Vyhodnotenie úlovkov v roku 2019

***

Časový harmonogram schôdzí výboru a predsedníctva MsO SRZ v roku 2019

Schôdze výboru  na rok 2019 – zasadačka MsO -začiatok o 16,30 hod. / utorok /

22.1.2019,  12.3.2019,  16.4.2019,  11.6.2019,  17.9.2019,  22.10.2019,  10.12.2019,  28.1.20120

Schôdze predsedníctva – kancelária MsO – začiatok o 16.30 hod. / utorok /

15.1.2019,  5.3.2019.  9.4.2019,  4.6.2019,  10.9.2019,  15.10.2019,  21.1.2020

Rybárske preteky v roku 2019

01.05.2019 – streda – VN Buková

11.05.2019 – sobota – VN Suchá nad Parnou – preteky funkcionárov

od 6.00 do 10.00 hod.

11.05.2019 – sobota -   VN Suchá nad Parnou – preteky detí o Pohár starostky obce

od 13.00.hod. do 16.00 hod

12.05.2019 – nedeľa - VN Suchá nad Parnou – preteky o Putovný pohár primátora

mesta Trnava od 6.00 do 12.00 hod.

05.05.2019 – nedeľa – VN Cífer – preteky detí od 7.00. do 11.00 hod.

02.-05.05.2019 – štvrtok – nedeľa – VN Dolné Dubové Kaprársky maratón

16.-19.05.2019 – štvrtok – nedeľa – VN Dolné Dubové Kaprársky maratón Masters.

Predložené členskej schôdzi MsO SRZ dňa: 10.02.2019