Výbor MsO SRZ a predsedníctvo výboru

Predsedníctvo

predseda výboru                                                            ČEREŠNÁK Vladimír PaedDr.

podpredseda výboru                                                    GLINDA Ladislav Ing.

tajomník výboru                                                            DOBROVODSKÝ Tomáš Mgr.

účtovník                                                                           RÍMEŠ Peter

rybársky hospodár                                                        ARDAN Peter

člen predsedníctva- poverený chovom rýb              TROKAN Pavol Ing.

vedúci rybárskej stráže                                                SUCHANSKÝ Marián

člen predsedníctva pre styk s verejnosťou              KALAPOŠ Gabriel PaedDr.

Členovia výboru  – zástupcovia rybárskeho hospodára:

Zást. rybárskeho hospodára na VN Boleráz          * do 31.12.2019 – Peter Ardan

Zást. rybárskeho hospodára na VN Buková                 VELIKOV Peter

Zást. rybárskeho hospodára na VN Cífer, Gidra          GROSS Vladimír

Zást. rybárskeho hospodára na VN D. Dubové MARTINKOVIČ Jozef

Zást. rybárskeho hospodára na VN H. Orešany JANÍČEK Marcel

Zást. rybárskeho hospodára na VN Suchá n/P.           ČAMBAL Martin

Zást. rybárskeho hospodára na pstruhová Parná        JANÍČEK Jozef

Zást. rybárskeho hospodára na PV Blava                      JANÍČEK Jozef

Zást. rybárskeho hospodára na PV Trnava                   JANÍČEK Jozef

Zást. rybárskeho hospodára na kaprová Parná            ARDAN Peter

Zást. rybárskeho hospodára na Dudváh                        GRMAN Tomáš

Ostatní členovia výboru

PROCHÁZKA Miloš

PÁLENÍK Peter

KRIŠTOFÍK Marcel

BOŠÁCKY Ľuboš

HUJSI Dušan

HUJSI Branislav

Zloženie komisí výboru

predseda kultúrno – vých. komisie DOBROVODSKÝ Tomáš

– člen KVK                                               JANÍČEK Marcel

– člen KVK                                               JANÍČEK Jozef

– člen KVK                                               PROCHÁZKA Miloš

– člen KVK                                               BELUSKÝ Marián

– člen KVK                                               ČAMBÁL Martin

športová komisia – predseda GLINDA Ladislav

– člen ŠK                                                  ARDAN Peter

– člen ŠK                                                  RÍMEŠ Peter

Zloženie komisie pre prácu s deťmi – predseda ARDAN Peter

člen výboru – člen KPD                   DOBROVODSKÝ Tomáš

člen výboru – člen KPD                    GLINDA Ladislav

člen výboru – člen KPD                    HUJSI Branislav

člen KPD – MIŠO Peter

člen KPD -  KLÁTIK Michal

Zloženie disciplinárnej komisie – predseda MIZERA Ivan

Člen komisie                                  BLAŠKO Peter

Člen komisie                                   ČIMBORA Viliam

Člen komisie                                   JARABA Ambróz

Člen komisie                                   ŠIMONČIČ Roman

Zloženie kontrolnej komisie – predseda Ing. ŠARMÍR Slavko

podpredseda – Ing. ŠIMONČIČ Peter

Člen komisie MIŠO Peter

Člen komisie REMENÁR Ľuboš

Člen komisie  ORIHEL Peter

Časový harmonogram schôdzí výboru a predsedníctva MsO SRZ v roku 2019

Schôdze výboru na rok 2019 – zasadačka MsO -začiatok o 16,30 hod. / utorok /

22.01.2019
12.03.2019
16.04.2019
11.06.2019
17.09.2019 22.10.2019
10.12.2019
28.01.2020

Schôdze predsedníctva výboru - kancelária MsO – začiatok o 16.30 hod. / utorok /

15.01.2019
5.03.2019
9.04.2019
4.06.2019
10.09.2019
15.10.2019
21.01.2020