www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

Prezeranie článkov publikovaných Peter

Dlhodobé horúce a najmä suché počasie prináša obrovské problémy najmä pre ryby. Znižujúce sa stavy vody vo vodných nádržiach spôsobujú výrazné zvyšovanie teploty vody s vysokým rizikom jej prehriatia. Pri vysokej teplote vody dochádza k zhoršovaniu kvality vody, dochádza k nadmernej tvorbe baktérií, k výraznému rozmnožovaniu siníc a k ďalším negatívnym procesom, ktoré predstavujú obrovské riziko pre zdravie a život rýb.  Všetci naši hospodári veľmi pozorne sledujú revíry, premeriavajú obsah kyslíka vo vode a neustále robia obhliadky s cieľom eliminovať v čo najväčšej možnej miere riziko ochorenia rýb a ich úhyn. Jedná sa o extrémne suchý a teplý rok a preto výbor MsO SRZ Trnava vydáva pre členov organizácie nasledujúce usmernenie: čítajte ďalej…

sucha logo čítajte ďalej…

Počas posledného júnového týždňa sa začali na sociálnych sieťach objavovať informácie o znižujúcom sa prietoku vody na potoku Trnávka, ktorý vyústil až do vyschnutia potoka na viacerých úsekov v okolí Trnavy. Mnohí pripisovali tento skutok extrémnym horúčavám, ktoré udreli na Slovensku. Naša organizácia vďaka viacerým členom ako aj vďaka hlavnému hospodárovi p. Ardanovi celú situáciu pozorne monitorovala a ihneď sme začali konať. čítajte ďalej…

Považany 5.6.2022

logo_liga_mladeze

Znovu výnimočný deň!  Nielen priam ukážkovým počasím, krásnou panenskou prírodou, ale aj množstvom detí s ich rodičmi, ktorí sa rozhodli znovu stráviť pekný deň v prírode. Pripravené ceny vítali účastníkov.

povazan_01 čítajte ďalej…

O čom je vlastne táto liga?!“

mladez_cif_01Západoslovenská liga mládeže je seriálový pretek v love rýb udicou na plávanú. Je určená pre deti do 15 rokov na podchytenie záujmu o športový rybolov v disciplíne LRU – plávaná. Deti pretekajú v dvoch vekových kategóriách U10 a U15. Liga má päť samostatných kôl. Posledným piatym kolom budú Majstrovstvá kraja v LRU plávaná. čítajte ďalej…

Uskutočnenie lovu plevelných rýb pre naše rybníky v RH Krupá!

V období od 28.4.2020 do 15.5.2022 bude uskutočnovaný odlov plotice a pleskáča pre RH Krupá rybárskym hospodárom a ním poverenou lovnou skupinou.

Spôsob lovu: na plavák

Miesto lovu:

*VN Suchá – pod strážnym domom  –  lov pleskáča

*VN Boleráz –  pod strážnym domom – lov plotice

Účel: Zabezpečenie vhodných rýb na neres pre násadu zubáča, ktorý je už objednaný !

Zabezpečenie: Rybárska stráž je upovedomená o tejto činnosti a miesto lovu bude vyznačené páskou a tabuľkou.

Peter Ardan – rybársky hospodár MsO SRZ TrnavaTabulka_kon_lov

_vyr_25bezpec-paska

Hlavná rybárska sezóna nesmie začať bez uskutočnenia tradičných rybárskych pretekov. Aj tento rok tomu nebude inak a preto pozývame všetkých rybárov zmerať si sily v love na našich nádherných vodných nádržiach. Obzvlášť nádherné preteky sú pre deti, pre ktoré je táto udalosť rybárskym sviatkom a veľkým zážitkom. Každé dieťa s ulovenou bodovanou rybou bude odmenené a na dospelých rybárov čakajú ako prvé ceny kvalitné rybárske bivaky a víťazné poháre.

Rybárske preteky MsO SRZ Trnava:

preteky komplet čítajte ďalej…

Výročná členská schôdza MsO SRZ v Trnave sa uskutočnila dňa 10.4.2022 od 8.30 hod. v aule Materiálovo-technologickej fakulty Technickej univerzity na Bottovej ulici v Trnave (Prednádražie). Nakoľko sa jednalo o výročnú schôdzu, konali sa aj voľby členov výboru ako aj členov kontrolnej komisie a delegátov na Snem SRZ. Schôdze sa celkovo zúčastnilo 128 členov našej organizácie, ktorí na nasledujúce štyri roky zvolili do orgánov MsO SRZ Trnava nasledujúcich zástupcov: čítajte ďalej…

Každoročne MsO SRZ Trnava prijíma obmedzený počet nových členov, ktorí majú záujem stať sa rybármi. Pre členstvo v rybárskom zväze musí každý podľa stanov SRZ absolvovať školenie a následné skúšky z oblasti rybárskeho práva, rybárskych pravidiel, základných rybárskych techník a predovšetkým základných druhov rýb a starostlivosti o nich. Nasledujúce riadky sú určené pre tých, ktorí si v lehote do konca februára podali žiadosti o vstup do našej organizácie, zároveň im v nasledujúcich dňoch prídu informácie aj poštou na adresy, ktoré uviedli v prihláškach.

Ako teda postupovať k úspešnému vstupu do Slovenského rybárskeho zväzu? čítajte ďalej…

Výročná členská schôdza MsO SRZ v Trnave sa uskutoční dňa 10.4.2022 o 8.30 hod. v aule Materiálovo-technologickej fakulty Technickej univerzity na Bottovej ulici v Trnave (Prednádražie). Nakoľko sa bude jednať o výročnú schôdzu, budú sa konať aj voľby členov výboru ako aj členov kontrolnej komisie a delegátov na Snem SRZ.

Na základe uznesenia výboru MsO SRZ Trnava ako aj na základe platného Volebného poriadku SRZ platí nasledovné: čítajte ďalej…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2022 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions