Povolenia na rybolov a ostatné členské poplatky môžu členovia MsO SRZ Trnava uhradiť aj prostredníctvom internetu a to objednaním cez nasledovnú stránku:

https://povolenia.srztrnava.sk/


Objednanie je veľmi jednoduché pričom pozostáva z vyplnenia týchto údajov:

čítajte ďalej…