www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

Prezeranie článkov v Povolenky

Každoročne MsO SRZ Trnava prijíma obmedzený počet nových členov, ktorí majú záujem stať sa rybármi. Pre členstvo v rybárskom zväze musí každý podľa stanov SRZ absolvovať školenie a následné skúšky z oblasti rybárskeho práva, rybárskych pravidiel, základných rybárskych techník a predovšetkým základných druhov rýb a starostlivosti o nich. Nasledujúce riadky sú určené pre tých, ktorí si v lehote do konca februára podali žiadosti o vstup do našej organizácie, zároveň im v nasledujúcich dňoch prídu informácie aj poštou na adresy, ktoré uviedli v prihláškach.

Ako teda postupovať k úspešnému vstupu do Slovenského rybárskeho zväzu? čítajte ďalej…

Výdaj povolení na rybolov pre rok 2022 ako aj odovzdávanie riadne vyplnených záznamov o dochádzke za rok 2021 začne od pondelka 03.01.2022 v Dome poľovníkov a rybárov na Vajanského 23 v Trnave. Prosím prečítajte si nasledujúce informácie:

- Pre maximálnu ochranu bude pred budovou domu rybárov MsO SRZ Trnava umiestnená zberná krabica na vhadzovanie RIADNE vyplnených záznamov o úlovkoch za rok 2021! Záznam o dochádzke treba odovzdať do 15.01.2022 aj v prípade pokiaľ v ňom nie je žiadny záznam!!!
- aktuálne sa pracuje na spustení online predaja s následným doručovaním prostredníctvom kuriérov GLS, o spustení systému budeme ihneď informovať.
- do spustenia online predaja bude predaj prebiehať tradične v kancelárii, ktorá bude otvorená nasledovne:
pondelok, utorok, streda 7:00-12:00 a 13:00-15:00 hod
štvrtok 06.01.2022 štátny sviatok – zatvorené!
piatok 7:00-12:00 a 13:00-14:30 hod

Po spustení online predaja sa otváracie hodiny kancelárie zmenia aby bolo zabezpečené riadne vybavovanie aj online objednávok!

135492279_10220596342073333_4235576869435588530_n
výbor MsO SRZ Trnava

Vydávanie povolení na rok 2022 ako aj odovzdávanie záznamov o dochádzke za rok 2021 sa začne dňom 3.1.2022 v čase otváracích hodín v kancelárii MsO // prvý štvrtok 06.01.2022 – štátny sviatok – kancelária zatvorená //

Riadne vyplnený záznam o dochádzke za rok 2021 je potrebné vhodiť do krabice umiestnenej pri vstupe do budovy Poľovníkov a rybárov v Trnave každý pracovný deň od 03.01.2022 do 15.01.2022 v čase 07:00 – 15:00 hod.

Výdaj povolení na rybolov bude prebiehať nasledovne:

január-február:

pondelok, utorok a streda                         7.00 až 12.00 hod.

štvrtok                                                           povolenia sa nevydávajú

piatok                                                            7.00 až 12.00 hod.

V poobedných hodinách bude prebiehať spracovanie objednávok povolení prostredníctvom stránky srztrnava.sk a následne ich distribúcia. V priebehu roka môže prísť k zmene otváracích hodín, čo bude zverejnené na internetovej stránke. Tel. číslo na MsO SRZ je 0905 331 470.

Prehľad platieb členov v roku 2022

Poznámka č. 1 – Členské a zálohu na brigádu si musí rybár zaplať do 31.3.2022  *** po tomto termíne sa postupuje ako pri vzniku členstva – teda okrem iného zaplatiť zápisné – dospelí 50€, mládež 30 €, deti 1 €***

Poznámka č. 2 – Ten rybár, ktorý chce počas rybolovu parkovať na ľavostrannom brehu VN Buková musí mať pri sebe povolenie vydané MsO SRZ Trnava, ktoré platí po celý rok 2022. Je možné si ho zakúpiť u rybárskeho hospodára VN Buková a v kancelárii MsO na Vajanského v čase úradných hodín – manipulačný poplatok 1€ / o tejto skutočnosti ešte v súčasnosti prebiehajú rokovania/

Poznámka č. 3 -Dôležitá zmena vo vydávaní zväzových rybárskych povolení v roku 2022 čítajte ďalej…

***Veľmi dôležitá informácia pre všetkých členov MsO SRZ Trnava***

OZNÁMENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ:

Slovenský rybársky zväz, so sídlom Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina, IČO:00178209, zapísaný v registri občianskych združení s potvrdenou činnosťou vedenom Ministerstvom vnútra SR pod č.VVS/1-909/90-60 zo dňa 6. augusta 1990

Dotknutá osoba:

Na účely tohto oznámenia je dotknutou osobou každá fyzická osoba, člen Slovenského rybárskeho zväzu a žiadateľ o vydanie povolenia na rybolov, ktorej osobné údaje spracúva Slovenský rybársky zväz vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ a organizačné zložky Slovenského rybárskeho zväzu ako sprostredkovatelia, a taktiež osoby, s ktorými je  prevádzkovateľ / sprostredkovateľ v zmluvnom vzťahu čítajte ďalej…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2022 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions