www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

Dnes 13.10.2021 bola správcom toku prevedená manipulácia na splave v Kamenáči – sklopenie klapky. Všetka ryba odišla dolu tokom do dolnej časti revíru 2-2050 Parná. Táto činnosť je plánovaná minimálne 2 x ročne. Otázkou je, či má vôbec význam a akou rybou tento úsek zarybňovať. Prišli sme o pomerne zaujímavú a atraktívnu časť nášho rybárskeho revíru nielen z pohľadu rýb ale aj prístupu k nemu!

parn_klapka_01 čítajte ďalej…

Vážení členovia MsO SRZ Trnava,
aj napriek tomu, že členská schôdza sa mala konať už o pár dní a výbor MsO má pripravené všetky materiály a podklady, tak na poslednú chvíľu sme dostali správu z vedenia MtF STU, kde nám dekan vzhľadom na zhoršujúcu situáciu zrušil prenájom auly, kde sa členská schôdza tradične koná.

Nakoľko vzhľadom na podmienky COVID-Automatu nemáme možnosti prenájmu inej vhodnej miestnosti a možnosť konania schôdze v exteriéri sme odmietli, nezostáva nám iná možnosť ako členskú schôdzu zrušiť. Preto výbor MsO SRZ Trnava ruší konanie členskej schôdze, ktorá sa mala pôvodne konať dňa 26.09.2021 pričom všetky materiály čoskoro zverejníme na internetovej stránke a všetci členovia budú mať možnosť sa k materiálom vyjadriť online. Všetky dotazy či otázky následne preberieme na zasadnutí výboru alebo ich prevezmú kompetentní zástupcovia MsO.

výbor MsO SRZ Trnava

***

Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia v Trnave

Pozvánka

Výbor mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trnave v rámci si plnenia si povinností vyplývajúcich zo stanov SRZ Vás pozýva na

Členskú schôdzu,

ktorá sa uskutoční dňa 26.09.2021 (nedeľa) o 9:00hod v Aule MTF TU Trnava, Ulica Jána Bottu v Trnave s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedníctva, návrhovej komisie a mandátovej komisie
3. Správa o činnosti výboru za rok 2020
4. Správa o hospodárení v roku 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021
5. Správa kontrolnej komisie za rok 2020 a jej stanoviská k dokumentom predložených výborom
6. Opakovaná prezentácia prítomnosti členov na členskej schôdzi
7. Diskusia
8. Uznesenie
9. Záver

Prezentácia členov je od 8.30 hod. do 9.00 hod. Členovia MsO SRZ sa pri prezentácii musia preukázať platným preukazom člena s nalepenou vlastnou fotografiou a členskou známkou za rok 2021. Členskej schôdze sa môžu zúčastniť aj pridružení členovia, mládež, deti a pozvaní hostia.

***

Výbor MsO SRZ Trnava

V minulom roku epidemiologická situácia v našej krajine neumožnila konanie niektorých tradičných rybárskych pretekov. Pevne veríme, že v roku 2022 sa budeme môcť vrátiť ku všetkým týmto tradičným podujatím. Pokiaľ to situácia umožní, tak tradičné rybárske preteky v roku 2022 sa budú konať nasledovne:

 • Na VN Buková sa uskutoční XI. ročník pretekov o cenu Kameňolomu Buková dňa 1.5.2022 od 6.00 do 12.00 hod. Predaj štartovných lístkov sa uskutoční v dňoch 30.4.2022 od 10.00 hod do 20.00 hod. a 1.5.2022 od 4.30 hod. do vypredania. Štartovné je 15 €.
 • Na VN Cífer sa uskutočnia dňa15.05.2022 preteky detí Memoriál Rudolfa Glozneka – O Pohár starostu obce Cífer od 8.00. hod do 13.00 hod. Výdaj štartovných lístkov sa uskutoční dňa 7.5.2022 od 7.00 hod. Štart je zdarma.
 • Na VN Dolné Dubové sa uskutočnia kaprárske preteky dvojíc Kaprársky Maratón v termíne 5.-8.5.2022. Preteky začínajú od štvrtka 5.5.202212.00 hod.do nedele 8.5.2022 15:00 hod.. Loví sa systémom chyť a pusť. Predaj štartovných lístkov sa uskutočňuje od 15.01.2022. Štartovné je 200 €/ družstvo. Viac informácií na www.srztrnava.sk a na fb stránke SRZ.
 • Na VN Boleráz sa uskutoční III. Ročník Memoriálu Františka Lukačoviča dňa 14.5.2022 od 6.00 do 13.00 hod. Predaj štartovných lístkov sa uskutoční v dňoch 13.5.2022 od 14.00 do 20.00 hod. a 14.5.2022 od 4.30 hod. do vypredania. Štartovné je 15 €.
 • Na VN Suchá nad Parnou sa uskutoční XIII. ročník pretekov detí o Pohár starostu obce Suchá nad Parnou dňa 21.5.2022od 13.00. hod do 16.00 hod. Výdaj lístkov sa uskutoční dňa 21.5.2022 od 12.00 hod. Štart je zdarma.Pred strážnym objektom MsO SRZ bude možné zakúpiť občerstvenie nealko a stravu (cigánska, pečené pstruhy,…) – iba v prípade priaznivej epidemiologickej situácie.
 • Na VN Suchá n/P. sa uskutoční II. ročník Veľká cena Suchej nad Parnou dňa 22.5.2022 od 6.00 do 13.00 hod. Predaj štartovných lístkov sa uskutoční v dňoch 21.5.2022 od 11.30 do 20.00 hod. a 22.5.2022 od 4.30 hod. do vypredania. Štartovné je 15 €. Pred strážnym objektom MsO SRZ bude možné zakúpiť občerstvenie nealko, alko, stravu (cigánska, pečené pstruhy,…) – iba v prípade priaznivej epidemiologickej situácie.
 • Na VN Dolné Dubové sa uskutočnia kaprárske preteky dvojíc Kaprársky Maratón Masters v termíne 19.-22.5.2022. Preteky začínajú od štvrtka 19.5.202212.00 hod. do nedele 22.5.2022 12.00 hod.. Loví sa systémom chyť a pusť. Predaj štartovných lístkov sa uskutočňuje od 15.01.2022. Štartovné je 300 €/ družstvo. Viac informácií na www.srztrnava.sk a na fb stránke SRZ.
 • Na VN Cífer sa uskutočnia Preteky v love pstruha začiatkom mesiaca október. Bližší termín bude uverejnený po potvrdení dodávky násady pstruha v dostatočnom predstihu pred pretekmi.
 • Na VN Suchá nad Parnou sa uskutoční Kaprársky maratón Suchá Carp Cup v love kaprov v mesiaci október. Bližší termín spolu s propozíciami bude uverejnený v dostatočnom predstihu pred pretekmi.

Pretekov na VN Buková, VN Boleráz a VN Suchá n/P. sa môžu zúčastniť dospelí, mládež a deti. Na základe uznesenia výročnej členskej schôdze z roku 2014 sa všetky rybárske preteky konajú výlučne spôsobom “Chyť a pusť” bez privlastnenia si úlovku. Výnimkou sú detské preteky, kde si každé dieťa môže ponechať 1ks uloveného kapra. V rámci zatraktívnenia všetkých pretekov konaných v našej organizácii, budú lovné miesta na pretekoch extra zväčšené až na 5m i viac podľa prírodných podmienok. Podmienky a pravidlá pre lov sú pre všetkých rovnaké. Propozície pretekov budú zverejnené na informačných tabuliach MsO SRZ v Trnave, na vodných nádržiach a na internetovej stránke www.srztrnava.sk a budú aj súčasťou záznamu pretekára.

Podľa plánu športovej činnosti na rok 2021 SZŠR v spolupráci so SRZ Rada Žilina a MsO SRZ Trnava, usporiada 2. kolo Ligy juniorov LRU na položenú – Kaprári na VN Dolné Dubové v termíne 17.-19. 09. 2022.

Tento pretek sa pôvodne mal konať v mesiaci máj, no pre pandemickú situáciu bol preložený na jeseň. V tomto termíne bude obmedzený lov rýb na VN Dolné Dubové na oboch brehoch, preto žiadame všetkých rybárov o pochopenie a rešpektovanie pretekárov juniorov. Ďakujeme. čítajte ďalej…

POMOC PRE RIEKU HRON!

Bez komentárov

POMOC PRE RIEKU HRON!

Dňa 26.07.2021 zastihla Slovensko najväčšia ichtyologická katastrofa a to otrávenie obrovského úseku rieky Hron, čo doteraz nemalo u nás obdobu. Kolegovia z MO SRZ Žiar nad Hronom spolu s množstvom dobrovoľníkov si zaslúžia náš obdiv za okamžitú reakciu, neváhali zobrať vedrá, čižmy a vrhli sa do toku zberať uhynuté ryby. Až následný ichtyologický prieskum odhalil obrovské škody a tisíce kilogramov uhynutých rýb. Výsledok? 27 druhov uhynutých rýb, cca 5000 kg vyzbieraných uhynutých rýb (zvyšok odplavený tokom) a kilometre doslova holej rieky bez života!

Pre nás rybárov, členov Slovenského rybárskeho zväzu je to obrovská strata a pre tunajších rybárov o to viac, že sa poctivo roky o rieku starali a vkladali do nej okrem úsilia aj svoje srdce. čítajte ďalej…

Cíferská mikrozoo

Bez komentárov

Rybári z Cífera si dali ďalší pekný darček. Okrem krásnej galérie drevených sôch, ktorá už super zapadla do prírody, vyrobili pre potešenie návštevníkov ďalšiu zaujímavosť. Takú mikro zoo. Voliéra slúži zatiaľ páriku pávov a niekoľkým holubom. Postupne podľa možnosti budú druhy vtákov dopĺňať. Je potrebné ešte trochu upraviť okolie a všetko bude OK. Je to spestrenie vychádzok hlavne pre najmenšie ratolesti. Myslím si, že aj dospelí ocenia pekne odvedenú robotu miestnych a pri rodinných vychádzkach je tu ďalší rozmer pre kultúrny pobyt na brehoch tejto VN. Dúfam, že sa nápadmi nevyčerpali a do budúcnosti ešte niečim podobným všetkých prekvapia! čítajte ďalej…

VN Suchá nad Parnou – vjazd od obce Košolná

Po viacerých stretnutiach sa nám podarilo so starostom obce Košolná p. Halaksom dohodnúť vytvorenie príjazdovej poľnej cesty k priehrade. Cesta už čoskoro vznikne ako pás poľnej cesty za druhou alejou stromov na ceste medzi obcami Suchá nad Parnou a Košolnou. Pri tejto druhej aleji tak vznikne poľná cesta označená informačnou tabuľou, ktorú budú môcť využívať naši rybári. Treba ale dodať, že aj tu budú platiť určité pravidlá, ktorými je absolútne nevyhnutné aby sa všetci rybári riadili.

Sucha_vjazd_mapka čítajte ďalej…

uhyn_parna_21_05Dňa 3.5.2021 o 19,30 mi bola nahlásená udalosť – úhyn rýb v na našom revíry 2-2050-1-1 Parná v časti Hrnčiarovce.  Prvý prejav znečistenia spozoroval pán Pozdech v nedeľu ráno pri venčení psov. Úhyn  nahlásil pán Hečko z Hrnčiaroviec. Ihneď som sa vybral na nahlásený úsek a osobne stretol s pánom Hečkom. Podľa jeho vyjadrenia k udalosti prišlo pravdepodobne cez víkend – v sobotu večer. Prešiel som úsek revíru od cestného mosta na začiatku Hrnčiaroviec až 1 km pod obec, kde sa tok rozdvojuje. čítajte ďalej…

Vážený budúci rybár/rybárka, na základe Vašej prihlášky o členstvo v Slovenskom rybárskom zväze, Vás malo podľa stanov SRZ čakať školenie a následné skúšky z oblasti rybárskeho práva, rybárskych pravidiel, základných rybárskych techník a predovšetkým základných druhov rýb a starostlivosti o nich. Bohužiaľ situácia s pandémiou ochorenia Covid 19 ovplyvnila aj túto situáciu a preto sme pristúpili k presunu školenia do online priestoru. Ako teda postupovať k úspešnému vstupu do Slovenského rybárskeho zväzu?

1)      Pozorne si preštudujte a naštudujte všetky školiace materiály, ktoré pozostávajú z:

-          Školiace videá nájdete na youtube.com – stačí vyhľadať „MsO SRZ Trnava“ rozkliknite užívateľa MsO SRZ Trnava a nechajte zobraziť „Zoznam videí“. Všetky školiace videá nájdete v zozname „Školenia pre úspešné absolvovanie rybárskych skúšok“.

Presný link je:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzgJG04PlwEnOsq4pb8bYehSZd3ZbF0-p

2)      Kompletné materiály taktiež nájdete na stránke srztrnava.sk, v pravej časti stromu kliknite na sekciu „Prihlášky a podklady k testom“. V tejto sekcii nájdete kompletné študijné materiály, ktoré si môžete stiahnuť priamo do Vášho počítača. Okrem nich tu nájdete aj link na školiace videá. Z týchto materiálov bude pozostávať aj test.

3)      Úspešné absolvovanie testu, ktorý bude prebiehať online formulárom. Odkaz na test je k dispozícii tu:

https://forms.gle/1erfpd7yDNQ7axL97

V teste je nevyhnutné uviesť meno, priezvisko a email pričom výsledok o úspešnosti testu Vám bude doručený na uvedený email. Test bude dostupný až do 30.04.2021. POZOR po tomto termíne bude test pozastavený.

Ďalší postup pre vstup do MsO SRZ v Trnave

 1. Po úspešnom absolvovaní testu si každý sám musíte požiadať ktorýkoľvek obecný alebo mestský úrad (vo vašom mieste bydliska) o vydanie Rybárskeho lístka – jedná sa o akúsi daň štátu za možnosť rybolovu. Za vydanie štátneho Rybárskeho lístka jednoročného je pre dospelého a mládež od 15 rokov poplatok 7,00 €. Za vydanie Rybárskeho lístka trojročného je pre dospelého a mládež od 15 rokov poplatok 17,00 €. Rybársky lístok pre deti do 15 rokov zaobstará zákonný zástupca dieťaťa pričom jeho vydanie je zdarma, ale aj tak ho treba mať fyzicky vystavený. V prípade, že mestský úrad nebude otvorený, príďte do kancelárie MsO SRZ Trnava, kde sa Vám ho pokúsime zabezpečiť.

 1. Druhou podmienkou pre vstup do SRZ je úhrada členského príspevku a zakúpenie povolenia na rybolov. Členský príspevok, povolenie na rybolov ako aj ostatné platby uhradíte v kancelárii MsO SRZ v Trnave na Vajanského 23,  prineste si však so sebou okrem rybárskeho lístka aj jednu fotografiu v štandardnej veľkosti – nutné pre vystavenie preukazu rybára.
 1. Okrem členského príspevku a povolenia na rybolov sa pri vstupe do SRZ platí aj „zápisné“. Celkový rozpis platieb nájdete na srztrnava.sk v sekcii „Povolenky“. Taktiež máte možnosť si zakúpiť dva druhy kaprových povolení na rybolov:

-          Miestne povolenie na rybolov – platí pre revíry MsO SRZ Trnava – rozpis nájdete na srztrnava.sk v sekcii „Revíry MsO“

-          Zväzové povolenie na rybolov – sem patria revíry ako napríklad veľké rieky Váh, Dunaj, Ipeľ, veľké vodné nádrže ako napríklad VN Sĺňava, VN Kráľová, VN Orava, VN Liptovská Mara a ďalšie. Celkový rozpis celozväzových revírov dostanete pri kúpe tohto druhu povolenia.

 1. Povolenia sa vydávajú v pracovných dňoch okrem štvrtka od 7.30 do 12.00 h. do 30.06.2021.

 2. Úspešné zvládnutie postupu pri vstupe medzi nás rybárov praje – výbor MsO SRZ Trnava

Vjazd s automobilmi na ľavú stranu VN Buková

Už viacero rokov patrí ľavá strana VN Buková do chránenej krajinnej oblasti 2. stupňa, kde všeobecne platí zákaz vjazdu všetkými motorovými vozidlami. Na základe dobrej práce vedenia organizácie bola udelená výnimka na vjazd a státie v tejto oblasti, ktorú našej organizácii vydal Okresný úrad v Trnave. Výnimka má však svoje pravidlá, ktoré sa všetci členovia organizácie zaväzujú plniť a riadiť sa nimi. Pravidlá vstupu s státia sú aj súčasťou miestneho rybárskeho poriadku a teda porušenie pravidiel vjazdu a státia sa považuje za porušenie miestneho rybárskeho poriadku za čo hrozí rybárom disciplinárne stíhanie. čítajte ďalej…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2022 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions