MsO SRZ Trnava môže  v roku 2022 poberať 2 % z už zaplatených daní  za rok 2021!

***aktuálne tlačivo -  je úplne nové a je v bode 2 – klikni na TLAČIVO TU***

Finančné prostriedky získané týmto spôsob sú priamo určené na ochranu životného prostredia, ochranu revírov a pre prácu s mládežou. Tlačivo potrebné na poukázanie 2 % si môžete vyzdvihnúť v kancelárii našej organizácie, na Vajanského 23, Trnava. alebo si ho môžete stiahnuť v prílohe.

Pokyny AKO POUKÁZAŤ 2 %:

1 - Od zamestnávateľa si vyžiadajte, alebo obdržíte po zúčtovaní roku 2021   ”Potvrdenie o výške zaplatenej dane”

2 - Podľa tohto potvrdenia a inštrukcií na tlačive Vyhlásenie o poukázaní 2% si vypočítate  sumu, ktorú poukazujete našej organizácii :, TLAČIVO TU

3 - Vypísané tlačivo Vyhlásenie spolu s potvrdením  od zamestnávateľa o Výške zaplatenej dane zanesiete ma príslušný Daňový úrad v mieste bydliska. ( Je dobré urobiť si kópiu vyhlásenia a pri podaní na úrad si ju nechať potvrdiť na podateľni)

4 – Potvrdenú kópiu Vyhlásenia doručíte MsO SRZ

5 – Alebo doručíte Vyhlásenie + Potvrdenie priamo na spolok a mi vyrobíme kópia a viacero tlačív naraz zanesieme na Daňový úrad

Poznámka: posledný termín na odovzdanie tlačív je 25.4.2021

Vopred ďakujeme za poukázanie 2 %

Výbor MsO SRZ Trnava