www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

Prezeranie článkov publikovaných August, 2012

Nitriansky pohár je pretek určený seniorom, i keď mládeži nie je odopretá účasť na tomto podujatí a v minulých ročníkoch boli detské družstvá – alebo deti vyhodnocované naviac!  Tento rok sa nezúčastnilo žiadne mladé družstvo. čítajte ďalej…

Tento pretek venovaný mladým plavačkárom organizovaný MO SRZ Turčianske Teplice a zároveň aj ako súťaž o pohár primátora Turčianskych Teplíc je pre nás už dlhé roky zaradený medzi preteky na ktorých sa radi s našimi mladými zúčastňujeme. čítajte ďalej…

Všetci naši rybári od začiatku rybárskej sezóny veľmi pozorne sledujú stav a kvalitu našich revírov, úrovne naplnenia našich vodných nádrží, alebo prietoky vody v našich pstruhových či kaprových potokoch. čítajte ďalej…

Na 28.7.2012 sme boli pozvaní na detské rybárske preteky v love rýb udicou od MsO SRZ Nové Zámky. Pretek, ktorý by mal podľa slov pána Františka Vagyovského – hlavného sponzora podujatia a autora tejto myšlienky – povzbudiť mladých rybárov, aby trávili čo najviac voľného času pri vode s udicou! čítajte ďalej…

V pondelok  30.7.2012 sa vrátila naša Ślovenská výprava z Majstrovstiev sveta zo Slovinska a urobili všetkým priaznivcom rybárskeho športu ozaj radosť.

čítajte ďalej…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2024 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions