Po minuloročnej premiére sme aj tento rok  mali tú česť usporiadať pre našich mladých pretekárov v LRU plávaná záverečné dvoj kolo súťaže v kategóriách do 14, 18 a 23 rokov.

Počtom veľmi oklieštený kolektív sa zhostil svojej hlavnej úlohy  a to predviesť  čo najlepší výkon a tým sa prebojovať  do nominácie a reprezentácie pre tohtoročné majstrovstvá sveta poriadané v lete  vo Francúzku.

ucka_02

Že je to už zohratý kolektív z celého Slovenska, ktorý má tento šport ako hobby,  je poznať na každej nasledujúcej fotografii z krátkej fotoreportáže.

ucka_01

*Príprava dobrôt pre bukovské piestiky a kapríkov.

ucka_04

*Losovanie prebehlo ako vždy bez najmenších problémov a aj ten najmenší pretekár si rád vylosoval vlastnou rukou svoje šťastné miestečko!

ucka_03

ucka_05

*Po dvojhodinovej príprave sa pretek mohol začať.

ucka_06

V kategóriách  do 18 a do 23. rokov mali určený technický pretek a to lov na bolonézu. Aj keď nebol  tento prút to pravé orechové na bukovú, dosiahnuté celkové váhy s takýmto 6m prútom a pevným plavákom okolo 10 g ukázali, že ak to má niekto v „rukách“ naloviť sa dá slušná váha. Nesmela však padať ryba s háčika a na udržanie ryby vo svojom sektore bolo potrebné neustále presne strieľať prakom krmivo i partikel.

ucka_09

Zopár fotografií ilustruje sústredenie a akcie našich mladých.

Nejaké to syknutie pri zluftovaní záberu, tiché rady a neustále povzbudzovanie z radov  dospelákov v sektore najmladších bolo úplne samozrejmé. Úlovok pekného kapríka na jemné náčinie bol odmeňovaný potleskom!

ucka_07

Dva dni zápolenia preleteli ako páperie ponad vodu a bolo tu vyhodnotenie. Nebudem tu menovať do detailov váhy a výsledkovú listinu. Kompletné výsledkové listiny nájdete na www.srzrozhodovia.sk 

ucka_08

U23 celkovo zvíťazil náš Andrej Rímeš súčtom 10 bodov a celkovou váhou nalovených rýb – 76 180g. Jeho výkon bol v poslednom kole excelentný – za 4 hodiny 33 200 g – na 6m boloňu.  Urobil tak našej vode perfektnú reklamu a zadarmo. Chýr o takejto rybačke a dosiahnutých váhach sa rýchlo rozniesol  Slovenskom a namaškrtil aj seniorov  - 13 ročník Trnavského  pohára na tejto vode bol razom plný rybačky hladných pretekárov!

Víťazné skupinky pretekárov z jednotlivých kategórií:

ucka_10

Najmladší – U14

ucka_11

U-18

ucka_12

U-23

Po vyhodnotení  zostali ešte spolu tí z U-18,  U-23, ktorí idú spolu v lete na Majstrovstvá sveta do Francúzka. Rozdelili si jednotlivé úlohy na takúto nákladnú výpravu. Prajem im, aby skončili aspoň tak, ako na posledných MS  – s najcennejším kovom v hrsti.! Na tých najmenších sa peniaze nenašli a tak budú mať možnosť zasa až na budúci rok. MOŽNO! (ak medzi tým niektorí zase neprerastú do vyššej kategórie)

 Čo dodať?

Naša nádrž VN Buková je super trať pre takýto druh zápolenia – dobrý prístup, rovný, spevnený a hlavne bezpečný breh a dostatok  tzv. plevelných rýb. Preto to nie je o jednej rybke, ale o šikovnosti, trénovanosti a technike. Pri takomto množstve ulovených rýb sa prejavý celková úroveň a vychytanosť pretekára!

Množstvo detí,  ktoré prekonajú svoje pohodlie z pred televízora či počítača a sú ochotné venovať sa nejakej športovej činnosti neustále klesá. Tie 2 necelé desiatky, ktoré sa tu zišli z celého Slovenska je toho dôkazom.

******************

***Niekoľko myšlienok, ktoré by mohli napomôcť spopularizovať tento pekný šport medzi mládežou:

*Rada SRZ Žilina a celý športový odbor by sa mal viacej venovať propagačnej činnosti a náboru napr.vydaním nejakej jednoduchej príručky pre rybárske krúžky prípadne organizovaniu propagačných pretekov. Za veľmi kladný príklad by som označil pretek usporiadaný pánom Vagyovským v roku 2012 na Jatove.

*Pre mládež organizovať pravidelne nejaké oblastné preteky – s obmedzeným množstvom krmiva – povedzme 10 l + 1 l kosťákov, jednoduchou výbavou. ( Menšie náklady na dopravu, ubytovanie, krmivo, návnady i výstroj. Vysoké režijné náklady odrádzajú 99% detí i rodičov, ktorí to celé platia!)

*Chcelo by to asi aj uverejniť propozície na túto ligu aj 2 mesiace pred termínom, aby sa prípadne noví záujemcovia mohli včas a dôkladne pripraviť na možnosť vôbec skúsiť  atmosféru na takomto preteku. Nie na poslednú chvíľu – alebo ako sa to teraz podarilo „neboli propozície a pozvánka uverejnené na oficiálnych  www stránkach RADY, prípadne  ROZHODCOV,  ONARBU vôbec!“  Aj keď  zainteresovaní osoby dostali e-malom pozvánky načas. 

 *Že podpora športu vo všeobecnosti  klesá je zrejmé – peňazí akosi na nič niet! Ale že ich nedáme ani na mládež je trochu smutné a môže to v budúcnosti viesť k úplnému zániku akejkoľvek športovej činnosti mladých na Slovensku.

* Ako negatívny príklad by som dal Bratislavský kraj, ktorý je bohatý a s najnižšou nezamestnanosťou. So silným počtom rybárov nedokáže „vyprodukovať ani jedného človeka, či družstvo do súťaže”. O nejakom preteku, ktorý by bol v Bratislave, alebo v jej okolí ani neslýchať !  Pred 10-12 rokmi organizovali blaváci jediný pretek podľa CIPS – ZUZANU, ale ani toto podujatie sa neudržalo. Mládež sa neustále odkláňa od pobytu v prírode. Neustále pozeranie reklamných spotov v televízii, či nekonečné čumenie na displej posledného modelu mobilu v očakávaní nejakej esemesky alebo hovoru od kamaráta na psychickej pohode mladých určite nepridá!!!

*******************

Dúfam, že sa postupne všetko v lepšie obráti a budeme sa v budúcnosti stretávať pri vode pri podobných akciách ako je LIGA U-čiek v hojnejšom počte. 

S ligou vás oboznámil  - Ardan