www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

Prezeranie článkov publikovaných Júl, 2015

buk_001Dňa 14.7.2015 som absolvoval stretnutie so zástupcami Okresného úradu – odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorí ma informovali (medzi inými) aj o výsledkoch kontrol vykonaných na VN Buková. Aj napriek niekoľko mesačnému upozorňovaniu trnavských rybárov na povinnosť zaobstarať si povolenie na vjazd na ľavú stranu a na povinnosť odstavovať svoje vozidlá v blízkosti asfaltovej cesty, sa našli “majstri”, ktorí tieto skutočnosti ignorovali a úmyselne porušovali. Aj na týchto “rybárov” však prišiel rad a Okresný úrad im vyrúbil prvé pokuty. čítajte ďalej…

ČOV Zeleneč

Žiadne komentáre

Dňa 8.7.2015 som spolu s hospodárom p. Ardanom absolvoval pomerne náročné viac ako dvojhodinové stretnutie na ČOV Zeleneč, kde sme s celou pracovnou skupinou riešili vypúšťanie kalových sedimentov do potoka Trnávka. čítajte ďalej…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2024 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions