Aktualizované 29.2.2016

Termínový kalendár pretekov v LRU plánovaný výborom MsO na zahájenie sezóny – máj2016:

01.05.2016 – štvrtok – VN Buková
07.05.2016 – sobota -  VN Suchá nad Parnou – preteky funkcionárov od 6.00 do 10.00 hod.
07.05.2016 – nedeľa -   VN Suchá nad Parnou – preteky detí o Pohár starostky obce od 13.00.hod. do 16.00 hod
08.05.2016 – nedeľa – VN Suchá nad Parnou – preteky o Putovný pohár primátora mesta Trnava
08.05.2016 – nedeľa -  VN Cífer – preteky detí od 7.00. do 11.00 hod.
14.05.2016 – sobota -  VN Boleráz
05.-08.05.2016 – štvrtok – nedeľa – VN Dolné Dubové Kaprársky maratón
12.-15.05.2016 – štvrtok – nedeľa - VN Dolné Dubové Kaprársky maratón II.