www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

Prezeranie článkov publikovaných December, 2016

V posledných dňoch tohto roka sa stretli členovia rybárskej stráže MsO SRZ Trnava nielen preto, aby zhodnotili priebeh roku 2016, ale hlavne pripomenuli si niektoré dôležité úlohy pri výkone RS, ktoré sa dosť v súčasnom ponímaní činnosti zmenili. Podrobnejší výklad zmien prebehne ešte raz na pravidelnom školení členov RS začiatkom apríla v zasadačke na Vajanského ulici. čítajte ďalej…

Po vianočnom zhone, som si našiel trochu času na priblíženie atmosféry perfektnej akcie, ktorú pre rybárov usporiadala predajňa RYBA na Trstínskej ulici na začiatku decembra. čítajte ďalej…

Už tretí rok pracuje naša organizácie s novým modelom zarybňovania revírov pričom v jarnom zarybnení (tzv. dorybnení) sa vysádza cca 1/3 z celkovej ročnej násady a v štandardnom jesennom zarybnení zvyšné 2/3. Na obidve zarybnenia našich revírov sa výboru podarilo získať kvalitnú a hlavne zdravú rybu. Celkovo sme v roku 2016 zarybnili naše revíry 57 504 kg násadových rýb, čo je viac oproti roku 2015 o 18 093 kg! Tento veľký rozdiel však spôsobuje hlavne celkové prvo zarybňovanie VN Horné Orešany, ale i ušetrenie finančných prostriedkov a zvýšenie zarybňovania ostatných nádrží. čítajte ďalej…

Začiatkom roku 2016 sa v našej organizácii konala už tradične členská schôdza, na ktorej som sa zúčastnil. Tento rok som premýšľal čo by bolo vhodné počas diskusie navrhnúť nakoľko návrhy z diskusie sú záväzné pre vedenie organizácie. čítajte ďalej…

Rok 2016 sme tento môj obľúbený pretek absolvovali  ako 2 družstvá  Trnava Mivardi A a B – 1. v kombinovanom zložení PY+TT  – Martin Lipka, Braňo Šramka a Peter Ardan . Druhé družstvo v zložení echt trnavčanov – Peter Mišo, Aleš Ardan a benjamín Gabriel Vajsábel. čítajte ďalej…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2024 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions