Vážené dámy a páni,

Rok 2018 bol podobný ako rok 20017 – opäť veľmi horúci s minimálnymi zrážkami. Veľmi suché leto narobilo problémy nielen na našich priehradách, kedy boli za plnej rybárskej sezóny na minimálnej úrovni, ale hlavne si to odniesli potoky a tým aj naše rybné hospodárstvo v Hornej Krupej. Krupský potok vyschol. Podobne dopadla Gidra. Dudváh, Trnávka, – Parná, Blava -  mali len symbolický prietok.

nakladanie_kamNa zarybnenie sa podarilo zabezpečiť kvalitnú rybu od nášho osvedčeného dodávateľa  Agrofarmy Budmerice. Každá manipulácia pri preberaní, vážení a vysádzaní násad do našich revírov je dôsledne kontrolovaná. Vždy boli pri tejto činnosti hospodár a člen kontrolnej komisie. Z Ronavy išla násada na Suchú priamo z výlovy a za pol hodiny už pekné kapre plávali v našom revíry. O jednotlivých zarybneniach  dávame informáciu cez facebook,  alebo na našej internetovej stránke.  Slušnú K3 u dodala aj Rada na VN Bukovú ..

zar_pstruhy01Naše pstruhové revíry boli zarybnené 200 kg krásneho pstruha potočného o váhach od 0,3 kg do 0,8 kg. Očakával som,  že pri sumarizácii sa táto skutočnosť objaví v podobe slušných úlovkov pstruha potočného. S poľutovaním musím oznámiť,  že bolo ulovené ozaj minimum. Ani množstvo vychádzok nebolo také ako obvykle. Cez 60 % pstruhových povolení zostalo bez jedinej vychádzky. Brehy naši ch pstruhových potokov sú totálne zarastené  s veľmi ťažkým prístupom k vode. Možno táto skutočnosť mnohých odradzuje  po prvej nevydarenej rybačke o ďalšie adrenalínové vychádzky za pstruhmi.  Ale úpravu súvislých náletových drevných porastov na množstve kilometrov potokov je technicky pre našu organizáciu neuskutočniteľné.

V roku  2018  sa podľa záznamov ulovilo na našich pstruhových vodách :

Parná 2 –  pri  367 vychádzkach  34 ks o váhe 11,4 kg

Blava 2  – pri 260 vychádzkach 40 ks pstruha  o váhe 12,0 kg.

Silné zarybnenie pstruhom sme zopakovali aj tento rok. Ozaj išli super kúsky – aj rekordné! A v dostatočnom množstve. 200 kg + 5 000 ks dorastu.  Bolo medi nimi aj niekoľko ks Lipňa. Poctivo sme ich rozniesli po celej dĺžke pstruhových revírov.

ryby02Naši rybári sa venujú hlavne lovu kapra. Ten tvorí podľa vyplnených záznamov až 88,5  % všetkých úlovkov. Na všetky ostatné  -  amur, štuka, zubáč,  sumec, a biela ryba zostáva 11,5 %. Privlastneniu úlovku bielych rýb – pleskáčov, piestov a karasov nevenujú naši rybári žiadnu úctu a túto skutočnosť nezapisujú medzi úlovky.

V spravodaji  bola aj tabuľka zarybnenia našich revírov.  Niekoľko násobne prekračujeme povinné zarybnenie na  hektár vodnej plochy.

Lovná miera kapra 45 cm urobila svoje. Rybárom sa zdá už malá a malé percento rybárov si privlastňuje kapra menšieho ako 48 cm. Len pár kusov bolo privlastených kapra nad 60 cm!

  • Pre zaujímavosť vám predstavím aké priemerné váhy dosahujú naše kapry v úlovkoch z našich vôd:
  • 2018 *Suchá 2,5 kg    *Boleráz 2,3  * Parná 2,4 * Buková 2,7  *Horné Orešany 2,7 kg  *Cífer 2,6 kg!
  • Z našich vôd bolo vylovených 30 848 kg /88,5%/ kapra a 4 572 kg ostatných rýb.
  • priemer na 1 rybára =  cca 10 kg kapra.
  • Z ostatných vôd si rybári odniesli 4 417 kg kapra /58,7%/3 107 kg ostatných rýb.
  • Spolu naši členovia ulovili za rok 2018:

35 265 kg kapra a 7 546 kg ostatných rýb  =  42 811 kg

Ako si naši rybári užili pri našich vodách:

*207  - 7,8% členov odovzdalo čistú povolenku – bez jedinej vychádzky

*547 – 20,5% členov malo len zapísané vychádzky, ale bez úlovku

*úlovok do 10 kg malo 938 -  28,4 % našich rybárov

*úlovok v rozsahu 10 až 20 kg malo 477 – 18 % rybárov

* úlovok v rozsahu  20 až 30 kg malo 3479,4 % rybárov

* v  rozsahu 30 až 40 kg bolo 1796,6 % rybárov

* viacej ako 40 kg malo 270 mimoriadne zdatných rybárov!

Deti:

Čisté 2 ks, len vychádzky 155 – 49 %, do 10 kg – 129 – 41,2%,

Medzi  10-20 kg  malo 21 detí – 7%.     6 detí malo medzi 30 – 60 kg.

  • Jedného rekordéra  sme mali s úlovkom medzi 60-70 kilami.

Ak si niekto z našich rybárov myslí , že jeho odovzdaný záznam o úlovkoch si nikto neskontroluje – je na veľkom omyle! Každý lístok prejde 3 násobnou kontrolou. Pri odovzdávaní, rybárskou strážou a hospodárom pri sumarizácii!

O tom,  aký prístup majú niektorí členovia k záznamu o úlovkoch – špecialisti –  v našej organizácii som zverejnil v článku na našom webe. Nový záznam o úlovkoch na rok 2019 má vytvorené dostatočne veľké miesto na precízne vyplnenie čísla revíru a aj na zapísanie úlovku. Na začiatku sezóny sa treba sním oboznámiť a dôsledne ho preštudovať. Uvedomte si, že tento záznam hrá dôležitú úlohu v plánovaní pre výbor a hospodára. Preto je potrebné pristupovať k vyplneniu dôsledne – na začiatku je vzor zapisovania a na konci vzor sumáru úlovkov. Precízne vyplnený záznam vás aj „reprezentuje“ a nám ušetrí množstvo hodín, ktoré musíme stráviť pri sumarizácii úlovkov. Ak si niekto z našich rybárov myslí , že jeho odovzdaný záznam o úlovkoch si nikto neskontroluje – je na veľkom omyle!

Aby ste mali čo zapisovať do záznamov je prvoradou úlohou celého výboru, hospodára a rybárskej stráže!

Ďakujem za pozornosť!

Peter Ardan – rybársky hospodér MsO SRZ Trnava