www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

Prezeranie článkov publikovaných Apríl, 2020

Vážení členovia MsO SRZ Trnava,
mesiac máj už tradične patrí usporiadaniu tradičných rybárskych pretekov v našej organizácii. Mimoriadna situácia s vírusom Covid-19 však ovplyvnila aj našu rybársku komunitu ako aj konanie týchto populárnych pretekov. Do poslednej chvíle sme robili všetko preto, aby sme konanie týchto pretekov nemuseli zrušiť. V tomto kontexte sme oslovili Úrad verejného zdravotníctva, ktorému sme navrhli aj konkrétne pravidlá, ktoré by sa počas pretekov museli dodržiavať. Úrad však konanie tradičných rybárskych pretekov nepovolil (vyjadrenie úradu nájdete nižšie) a tak výbor MsO SRZ Trnava rozhodol:

MsO SRZ Trnava definitívne ruší konanie tradičných rybárskych pretekov v mesiaci máj 2020.

Preteky -  maratóny Dolné Dubové budú presunuté na jeseň v októbri 2020.

Pokiaľ by prišlo k výraznému zlepšeniu situácie v SR a konanie pretekov by bolo Úradom verejného zdravotníctva povolené, tak výbor operatívne rozhodne o prípadnom termíne a mieste konania preteku, o čom bude členov informovať na stránke srztrnava.sk a facebook stránke MsO SRZ Trnava.

S pozdravom

Mgr. Tomáš Dobrovodský

tajomník MsO SRZ v Trnave

* * *

Vyjadrenie UVZSR:

“Dobrý deň,

Vzhľadom k tomu, že vodné nádrže nie sú vonkajšie športoviská, platí opatrenie číslo:OLP/2731/2020 UVZ SR pri ohrození verejného zdravia sa podľa §48 ods.4 písm. d) zákona 355/2007 Z.z. , ktoré všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Situácia v súvislosti so šírením nového koronavírusu sa neustále mení a v nadväznosti na to sa aktualizujú aj opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, preto Vám odporúčame sledovať stránku Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk.”

Z hľadiska ochrany zdravia rybárov, našich členov a zamestnancov sa výdaj povolení členov MsO SRZ Trnava v mesiaci apríl  bude realizovať podľa nasledovných pravidiel:

• Výdaj povolení sa v mesiaci apríl uskutočňuje v nasledovných dňoch: pondelok, utorok, streda a piatok v skrátenom čase 7:30 – 12:00 hod.
• Vstup do domu rybárov je možný len s ochranou tváre
• Dodržiavajte dostatočné rozostupy medzi ostatnými ľuďmi aspoň 2m
• Maximálny počet členov nachádzajúcich sa vo vnútorných priestoroch domu rybárov v jednom okamihu je 10

Ďakujeme, že rešpektujete naše pravidlá a správate sa zodpovedne.

Výbor MsO SRZ Trnava

čítajte ďalej…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2024 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions