www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

Prezeranie článkov publikovaných Júl, 2020

Vstup na VN Buková – Upozornenie

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie v rozhodnutí č.OU-TT-OSZP1-2014/017958/Pt udelil MsO SRZ Trnava výnimku na vjazd a státie motorových vozidiel na účelovú asfaltovú komunikáciu a betónovú plochu pri tejto komunikácii na ľavom brehu VN Buková, kde platí 2. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Nakoľko v týchto dňoch a týždňoch prebieha kontrola plnenia tohto rozhodnutia zo strany Inšpekcie životného prostredia tak MsO SRZ Trnava vydáva nasledovné:

- MsO SRZ Trnava dočasne pozastavuje výdaj povolení na vjazd pre rybárov patriacich pod materskú organizáciu inú ako je MsO SRZ Trnava, odporúča rybárom patriacim pod materskú organizáciu inú ako je MsO SRZ Trnava a ktorým bolo povolenie už vydané, aby do ukončenia kontroly nevstupovali s automobilmi do tejto časti vodnej nádrže, nakoľko aj napriek vlastneniu povolenia na vjazd môžu byť sankcionovaní zo strany Inšpekcie životného prostredia a polície,
- vyzýva členov MsO SRZ Trnava aby striktne dodržiavali podmienky povolení na vjazd, ktoré sú uvedené na zadnej časti povolenia.

S pozdravom
Mgr. Tomáš Dobrovodský
tajomník MsO SRZ
v Trnave

Winter_11_20 čítajte ďalej…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2024 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions