www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

Prezeranie článkov publikovaných November, 2020

Naše vodné nádrže už od ich vybudovania skrášľujú dnes už mohutné stromy, po väčšine sa jedná o topoľ kanadský. Práve tento druh stromu sa masívne vysádzal v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch na celom našom území. čítajte ďalej…

Dobrá spolupráca je zo zoológmi zo Štátnej ochrany prírody SR, medzi nich patrí aj pán Mgr. Viliam Vongrej, ktorí pracuje na Správe CHKO Malé Karpaty, Modra. Už niekoľko krát bol robiť prieskum po našich potokoch a podelí sa so mnou o užitočné informácie. Hlavne o druhovom a početnom zastúpení jednotlivých rýb, ktoré ma najviac zaujímajú. čítajte ďalej…

Vydávanie povolení na rok 2022 ako aj odovzdávanie záznamov o dochádzke za rok 2021 sa začne dňom 3.1.2022 v čase otváracích hodín v kancelárii MsO // prvý štvrtok 06.01.2022 – štátny sviatok – kancelária zatvorená //

Riadne vyplnený záznam o dochádzke za rok 2021 je potrebné vhodiť do krabice umiestnenej pri vstupe do budovy Poľovníkov a rybárov v Trnave každý pracovný deň od 03.01.2022 do 15.01.2022 v čase 07:00 – 15:00 hod.

Výdaj povolení na rybolov bude prebiehať nasledovne:

január-február:

pondelok, utorok a streda                         7.00 až 12.00 hod.

štvrtok                                                           povolenia sa nevydávajú

piatok                                                            7.00 až 12.00 hod.

V poobedných hodinách bude prebiehať spracovanie objednávok povolení prostredníctvom stránky srztrnava.sk a následne ich distribúcia. V priebehu roka môže prísť k zmene otváracích hodín, čo bude zverejnené na internetovej stránke. Tel. číslo na MsO SRZ je 0905 331 470.

Prehľad platieb členov v roku 2022

Poznámka č. 1 – Členské a zálohu na brigádu si musí rybár zaplať do 31.3.2022  *** po tomto termíne sa postupuje ako pri vzniku členstva – teda okrem iného zaplatiť zápisné – dospelí 50€, mládež 30 €, deti 1 €***

Poznámka č. 2 – Ten rybár, ktorý chce počas rybolovu parkovať na ľavostrannom brehu VN Buková musí mať pri sebe povolenie vydané MsO SRZ Trnava, ktoré platí po celý rok 2022. Je možné si ho zakúpiť u rybárskeho hospodára VN Buková a v kancelárii MsO na Vajanského v čase úradných hodín – manipulačný poplatok 1€ / o tejto skutočnosti ešte v súčasnosti prebiehajú rokovania/

Poznámka č. 3 -Dôležitá zmena vo vydávaní zväzových rybárskych povolení v roku 2022 čítajte ďalej…

Z dôvodu zarybnenia VN bude platiť nasledovné:

Zákaz lovu vysadených druhov rýb na VN Boleráz:
* Šťuka severná, a Zubáč veľkoústy   *12.11.-9-12.2020 vrátane

Zákaz lovu vysadených druhov rýb na VN Suchá nad Parnou:
KAPOR RYBNIČNÝ * od 19.11.2020 do 16.12.2020 vrátane

Zákaz lovu vysadených druhov rýb na VN Cífer:
KAPOR RYBNIČNÝ * od 19.11.2020 do 16.12.2020 vrátane

Podľa §18 ods. 9 vyhlášky 381/2018
Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2022 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions