www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

Prezeranie článkov publikovaných September, 2021

Vážení členovia MsO SRZ Trnava,
aj napriek tomu, že členská schôdza sa mala konať už o pár dní a výbor MsO má pripravené všetky materiály a podklady, tak na poslednú chvíľu sme dostali správu z vedenia MtF STU, kde nám dekan vzhľadom na zhoršujúcu situáciu zrušil prenájom auly, kde sa členská schôdza tradične koná.

Nakoľko vzhľadom na podmienky COVID-Automatu nemáme možnosti prenájmu inej vhodnej miestnosti a možnosť konania schôdze v exteriéri sme odmietli, nezostáva nám iná možnosť ako členskú schôdzu zrušiť. Preto výbor MsO SRZ Trnava ruší konanie členskej schôdze, ktorá sa mala pôvodne konať dňa 26.09.2021 pričom všetky materiály čoskoro zverejníme na internetovej stránke a všetci členovia budú mať možnosť sa k materiálom vyjadriť online. Všetky dotazy či otázky následne preberieme na zasadnutí výboru alebo ich prevezmú kompetentní zástupcovia MsO.

výbor MsO SRZ Trnava

***

Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia v Trnave

Pozvánka

Výbor mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trnave v rámci si plnenia si povinností vyplývajúcich zo stanov SRZ Vás pozýva na

Členskú schôdzu,

ktorá sa uskutoční dňa 26.09.2021 (nedeľa) o 9:00hod v Aule MTF TU Trnava, Ulica Jána Bottu v Trnave s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedníctva, návrhovej komisie a mandátovej komisie
3. Správa o činnosti výboru za rok 2020
4. Správa o hospodárení v roku 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021
5. Správa kontrolnej komisie za rok 2020 a jej stanoviská k dokumentom predložených výborom
6. Opakovaná prezentácia prítomnosti členov na členskej schôdzi
7. Diskusia
8. Uznesenie
9. Záver

Prezentácia členov je od 8.30 hod. do 9.00 hod. Členovia MsO SRZ sa pri prezentácii musia preukázať platným preukazom člena s nalepenou vlastnou fotografiou a členskou známkou za rok 2021. Členskej schôdze sa môžu zúčastniť aj pridružení členovia, mládež, deti a pozvaní hostia.

***

Výbor MsO SRZ Trnava

V minulom roku epidemiologická situácia v našej krajine neumožnila konanie niektorých tradičných rybárskych pretekov. Pevne veríme, že v roku 2022 sa budeme môcť vrátiť ku všetkým týmto tradičným podujatím. Pokiaľ to situácia umožní, tak tradičné rybárske preteky v roku 2022 sa budú konať nasledovne:

  • Na VN Buková sa uskutoční XI. ročník pretekov o cenu Kameňolomu Buková dňa 1.5.2022 od 6.00 do 12.00 hod. Predaj štartovných lístkov sa uskutoční v dňoch 30.4.2022 od 10.00 hod do 20.00 hod. a 1.5.2022 od 4.30 hod. do vypredania. Štartovné je 15 €.
  • Na VN Cífer sa uskutočnia dňa15.05.2022 preteky detí Memoriál Rudolfa Glozneka – O Pohár starostu obce Cífer od 8.00. hod do 13.00 hod. Výdaj štartovných lístkov sa uskutoční dňa 7.5.2022 od 7.00 hod. Štart je zdarma.
  • Na VN Dolné Dubové sa uskutočnia kaprárske preteky dvojíc Kaprársky Maratón v termíne 5.-8.5.2022. Preteky začínajú od štvrtka 5.5.202212.00 hod.do nedele 8.5.2022 15:00 hod.. Loví sa systémom chyť a pusť. Predaj štartovných lístkov sa uskutočňuje od 15.01.2022. Štartovné je 200 €/ družstvo. Viac informácií na www.srztrnava.sk a na fb stránke SRZ.
  • Na VN Boleráz sa uskutoční III. Ročník Memoriálu Františka Lukačoviča dňa 14.5.2022 od 6.00 do 13.00 hod. Predaj štartovných lístkov sa uskutoční v dňoch 13.5.2022 od 14.00 do 20.00 hod. a 14.5.2022 od 4.30 hod. do vypredania. Štartovné je 15 €.
  • Na VN Suchá nad Parnou sa uskutoční XIII. ročník pretekov detí o Pohár starostu obce Suchá nad Parnou dňa 21.5.2022od 13.00. hod do 16.00 hod. Výdaj lístkov sa uskutoční dňa 21.5.2022 od 12.00 hod. Štart je zdarma.Pred strážnym objektom MsO SRZ bude možné zakúpiť občerstvenie nealko a stravu (cigánska, pečené pstruhy,…) – iba v prípade priaznivej epidemiologickej situácie.
  • Na VN Suchá n/P. sa uskutoční II. ročník Veľká cena Suchej nad Parnou dňa 22.5.2022 od 6.00 do 13.00 hod. Predaj štartovných lístkov sa uskutoční v dňoch 21.5.2022 od 11.30 do 20.00 hod. a 22.5.2022 od 4.30 hod. do vypredania. Štartovné je 15 €. Pred strážnym objektom MsO SRZ bude možné zakúpiť občerstvenie nealko, alko, stravu (cigánska, pečené pstruhy,…) – iba v prípade priaznivej epidemiologickej situácie.
  • Na VN Dolné Dubové sa uskutočnia kaprárske preteky dvojíc Kaprársky Maratón Masters v termíne 19.-22.5.2022. Preteky začínajú od štvrtka 19.5.202212.00 hod. do nedele 22.5.2022 12.00 hod.. Loví sa systémom chyť a pusť. Predaj štartovných lístkov sa uskutočňuje od 15.01.2022. Štartovné je 300 €/ družstvo. Viac informácií na www.srztrnava.sk a na fb stránke SRZ.
  • Na VN Cífer sa uskutočnia Preteky v love pstruha začiatkom mesiaca október. Bližší termín bude uverejnený po potvrdení dodávky násady pstruha v dostatočnom predstihu pred pretekmi.
  • Na VN Suchá nad Parnou sa uskutoční Kaprársky maratón Suchá Carp Cup v love kaprov v mesiaci október. Bližší termín spolu s propozíciami bude uverejnený v dostatočnom predstihu pred pretekmi.

Pretekov na VN Buková, VN Boleráz a VN Suchá n/P. sa môžu zúčastniť dospelí, mládež a deti. Na základe uznesenia výročnej členskej schôdze z roku 2014 sa všetky rybárske preteky konajú výlučne spôsobom “Chyť a pusť” bez privlastnenia si úlovku. Výnimkou sú detské preteky, kde si každé dieťa môže ponechať 1ks uloveného kapra. V rámci zatraktívnenia všetkých pretekov konaných v našej organizácii, budú lovné miesta na pretekoch extra zväčšené až na 5m i viac podľa prírodných podmienok. Podmienky a pravidlá pre lov sú pre všetkých rovnaké. Propozície pretekov budú zverejnené na informačných tabuliach MsO SRZ v Trnave, na vodných nádržiach a na internetovej stránke www.srztrnava.sk a budú aj súčasťou záznamu pretekára.

Podľa plánu športovej činnosti na rok 2021 SZŠR v spolupráci so SRZ Rada Žilina a MsO SRZ Trnava, usporiada 2. kolo Ligy juniorov LRU na položenú – Kaprári na VN Dolné Dubové v termíne 17.-19. 09. 2022.

Tento pretek sa pôvodne mal konať v mesiaci máj, no pre pandemickú situáciu bol preložený na jeseň. V tomto termíne bude obmedzený lov rýb na VN Dolné Dubové na oboch brehoch, preto žiadame všetkých rybárov o pochopenie a rešpektovanie pretekárov juniorov. Ďakujeme. čítajte ďalej…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2024 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions