Dnes 13.10.2021 bola správcom toku prevedená manipulácia na splave v Kamenáči – sklopenie klapky. Všetka ryba odišla dolu tokom do dolnej časti revíru 2-2050 Parná. Táto činnosť je plánovaná minimálne 2 x ročne. Otázkou je, či má vôbec význam a akou rybou tento úsek zarybňovať. Prišli sme o pomerne zaujímavú a atraktívnu časť nášho rybárskeho revíru nielen z pohľadu rýb ale aj prístupu k nemu!

parn_klapka_01 čítajte ďalej…