POMOC PRE RIEKU HRON!

Dňa 26.07.2021 zastihla Slovensko najväčšia ichtyologická katastrofa a to otrávenie obrovského úseku rieky Hron, čo doteraz nemalo u nás obdobu. Kolegovia z MO SRZ Žiar nad Hronom spolu s množstvom dobrovoľníkov si zaslúžia náš obdiv za okamžitú reakciu, neváhali zobrať vedrá, čižmy a vrhli sa do toku zberať uhynuté ryby. Až následný ichtyologický prieskum odhalil obrovské škody a tisíce kilogramov uhynutých rýb. Výsledok? 27 druhov uhynutých rýb, cca 5000 kg vyzbieraných uhynutých rýb (zvyšok odplavený tokom) a kilometre doslova holej rieky bez života!

Pre nás rybárov, členov Slovenského rybárskeho zväzu je to obrovská strata a pre tunajších rybárov o to viac, že sa poctivo roky o rieku starali a vkladali do nej okrem úsilia aj svoje srdce.

Vinník je síce známy, ale pomoc zo štátu je v nedohľadne, absolútne laxný prístup Ministerstva životného prostredia degraduje postavenie tohto úradu na samé dno, ochranárske združenia zrazu stíchli – niet o nich ani počuť (že by to bolo tým, že v tomto prípade nie sú cesty na cucanie eurofondov formou vymyslených teoretických projektov?!) čo do úplnej nahoty ukazuje nesystémovosť a neschopnosť reálneho chránenia a revitalizácie rybích biotopov zo strany štátu.

Tento katastrofický prípad ukazuje, že spoliehať sa na pomoc zo strany štátu je ako hádzať hrach o stenu. Všetci rybári sme však na jednom koni, všetci sme rybári, sme členovia Slovenského rybárskeho zväzu a všetci sme kolegovia. Preto sme sa aj my vo výbore MsO SRZ rozhodli pomôcť prinavrátiť život do rieky Hron a v rámci výboru sme jednomyseľne odsúhlasili venovať kolegom zo Žiaru nad Hronom symbolické 1euro za každého nášho dospelého člena čo celkovo činí 3000 eur.

Pomoc_hron21Tieto financie sú určené najmä za zabezpečenie násad rôznych druhov rýb a kompletnú revitalizáciu zničenej rieky.

Kolegom držím palce pri ďalšej práci nakoľko ich čaká veľa ťažkej práce a dúfam, že náš príspevok pomôže vrátiť bohatý život do krásnej rieky Hron.

***
S pozdravom

Mgr. Tomáš Dobrovodský

tajomník MsO SRZ
v Trnave