VN Suchá nad Parnou – vjazd od obce Košolná

Po viacerých stretnutiach sa nám podarilo so starostom obce Košolná p. Halaksom dohodnúť vytvorenie príjazdovej poľnej cesty k priehrade. Cesta už čoskoro vznikne ako pás poľnej cesty za druhou alejou stromov na ceste medzi obcami Suchá nad Parnou a Košolnou. Pri tejto druhej aleji tak vznikne poľná cesta označená informačnou tabuľou, ktorú budú môcť využívať naši rybári. Treba ale dodať, že aj tu budú platiť určité pravidlá, ktorými je absolútne nevyhnutné aby sa všetci rybári riadili.

Sucha_vjazd_mapka
Aby sme mohli kontrolovať stav a správanie sa rybárov na tejto ceste, výbor MsO SRZ Trnava schválil dodatok k Miestnemu rybárskemu poriadku pre rok 2021, ktorý určuje jasné pravidlá. Pri nerešpektovaní týchto pravidiel bude rybárska stráž nekompromisne spisovať záznamy o previnení s následným predvolaním člena MsO SRZ Trnava pred disciplinárnu komisiu.

Pevne však verím, že si každý rybár bude vážiť vytvorenie tejto cesty a budeme sa tam všetci správať zodpovedne a ohľaduplne.

S pozdravom

Mgr. Tomáš Dobrovodský tajomník MsO SRZ v Trnave

Príloha: Dodatok č. 1 k Miestnemu Rybárskemu poriadku  MsO SRZ Trnava pre rok 2021 – možnosť stiahnuť a vytlačiť: TU

dodatok_MRP1