www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

Prezeranie článkov publikovaných Apríl, 2022

Uskutočnenie lovu plevelných rýb pre naše rybníky v RH Krupá!

V období od 28.4.2020 do 15.5.2022 bude uskutočnovaný odlov plotice a pleskáča pre RH Krupá rybárskym hospodárom a ním poverenou lovnou skupinou.

Spôsob lovu: na plavák

Miesto lovu:

*VN Suchá – pod strážnym domom  –  lov pleskáča

*VN Boleráz –  pod strážnym domom – lov plotice

Účel: Zabezpečenie vhodných rýb na neres pre násadu zubáča, ktorý je už objednaný !

Zabezpečenie: Rybárska stráž je upovedomená o tejto činnosti a miesto lovu bude vyznačené páskou a tabuľkou.

Peter Ardan – rybársky hospodár MsO SRZ TrnavaTabulka_kon_lov

_vyr_25bezpec-paska

Hlavná rybárska sezóna nesmie začať bez uskutočnenia tradičných rybárskych pretekov. Aj tento rok tomu nebude inak a preto pozývame všetkých rybárov zmerať si sily v love na našich nádherných vodných nádržiach. Obzvlášť nádherné preteky sú pre deti, pre ktoré je táto udalosť rybárskym sviatkom a veľkým zážitkom. Každé dieťa s ulovenou bodovanou rybou bude odmenené a na dospelých rybárov čakajú ako prvé ceny kvalitné rybárske bivaky a víťazné poháre.

Rybárske preteky MsO SRZ Trnava:

preteky komplet čítajte ďalej…

Výročná členská schôdza MsO SRZ v Trnave sa uskutočnila dňa 10.4.2022 od 8.30 hod. v aule Materiálovo-technologickej fakulty Technickej univerzity na Bottovej ulici v Trnave (Prednádražie). Nakoľko sa jednalo o výročnú schôdzu, konali sa aj voľby členov výboru ako aj členov kontrolnej komisie a delegátov na Snem SRZ. Schôdze sa celkovo zúčastnilo 128 členov našej organizácie, ktorí na nasledujúce štyri roky zvolili do orgánov MsO SRZ Trnava nasledujúcich zástupcov: čítajte ďalej…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2024 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions