Výročná členská schôdza MsO SRZ v Trnave sa uskutočnila dňa 10.4.2022 od 8.30 hod. v aule Materiálovo-technologickej fakulty Technickej univerzity na Bottovej ulici v Trnave (Prednádražie). Nakoľko sa jednalo o výročnú schôdzu, konali sa aj voľby členov výboru ako aj členov kontrolnej komisie a delegátov na Snem SRZ. Schôdze sa celkovo zúčastnilo 128 členov našej organizácie, ktorí na nasledujúce štyri roky zvolili do orgánov MsO SRZ Trnava nasledujúcich zástupcov:

Zloženie výboru MsO SRZ Trnava 2022-2026

vybor

Zloženie kontrolnej komisie 2022-2026:

Mišo Peter, Orihel Peter, Remenár Ľuboš, Šarmír Slavko Ing.

Delegáti na snem SRZ:

Čerešňák Vladimír PaedDr., Dobrovodský Tomáš Mgr.