www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

Prezeranie článkov publikovaných December, 2023

Kaprarsky maraton 2024 masters čítajte ďalej…

Kaprarsky maraton 2024 čítajte ďalej…

Už viacero rokov patrí ľavá strana VN Buková do chránenej krajinnej oblasti 2. stupňa, kde všeobecne platí zákaz vjazdu všetkými motorovými vozidlami. Na základe dobrej práce vedenia organizácie bola udelená výnimka na vjazd a státie v tejto oblasti, ktorú našej organizácii vydal Okresný úrad v Trnave. Výnimka má však svoje pravidlá, ktoré sa všetci členovia organizácie zaväzujú plniť a riadiť sa nimi. Pravidlá vstupu s státia sú aj súčasťou miestneho rybárskeho poriadku a teda porušenie pravidiel vjazdu a státia sa považuje za porušenie miestneho rybárskeho poriadku za čo hrozí rybárom disciplinárne stíhanie.
Po náročných, ale veľmi korektných rokovaniach bola výnimka udelená aj pre rok 2021, avšak podmienky povolenia na vjazd a státie sa upravili. Preto dôrazne upozorňujeme a vyzývame našich členov aby si tieto podmienky podrobne naštudovali a dbali na ich exaktné plnenie. Upozorňujeme, že povolenie na vjazd a státie bolo udelené len členom MsO SRZ Trnava (nie členom iných organizácií), čo sa bude pozorne sledovať kontrolou členských preukazov. Členovia iných organizácií v prípade záujmu o povolenie na vjazd musia adresovať svoje žiadosti na Okresný úrad v Trnave Odbor ochrany životného prostredia.

Už viacero rokov patrí ľavá strana VN Buková do chránenej krajinnej oblasti 2. stupňa, kde všeobecne platí zákaz vjazdu všetkými motorovými vozidlami. Na základe dobrej práce vedenia organizácie bola Okresným úradom v Trnave udelená výnimka na vjazd a státie v tejto chránenej oblasti. Výnimka má však svoje pravidlá, ktoré sa všetci členovia organizácie zaväzujú plniť a riadiť sa nimi. Pravidlá vstupu a státia sú aj súčasťou miestneho rybárskeho poriadku a teda porušenie pravidiel vjazdu a státia sa považujú za porušenie miestneho rybárskeho poriadku za čo hrozí rybárom disciplinárne stíhanie. čítajte ďalej…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2024 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions