RADA SRZ Žilina listom 1471/825/23-OIERR z 30.08.2023 schválila našej organizácii vykonať dva odlovy rýb udicou a to odlov sumca veľkého (Silurus glanis) všetkých jeho vekových kategórií a kapra rybničného (Cyprinus carpio) do hmotnosti 5 kg udicou z rybárskeho revíru č. 2-4670-1-4 VN Dolné Dubové s režimom „Chyť a pusť“. Revír VN Dolné Dubové s režimom „Chyť a pusť“ z titulu charakteru  rybárskeho revíru neumožňuje klasický odlov a privlastňovanie si úlovkov. Prítomnosť týchto druhov v súčasnom množstve je už nežiaduca, a preto s cieľom na zachovanie biodiverzity a optimálneho prostredia pre všetky druhy rýb žijúcich vo VN Dolné Dubové je vhodné tieto druhy rýb presunúť do ostatných revírov SRZ MsO Trnava.

Termíny odlovov:

Odlov sumca veľkého v septembri 22.-24.09.2023

-        v tomto termíne bude platiť obmedzený výkon rybárskeho práva (zákaz lovu rýb okrem členov odlovnej skupiny)

-        maximálny počet členov odlovnej skupiny je 25 ľudí

-        záujemcovia o účasť na odlove sa musia nahlásiť emailom na srztrnava@srztrnava.sk (až do naplnenia stavu)

-        stretnutie odlovnej skupiny bude v piatok 22.09.2023 o 9:00h na hrádzi VN Dolné Dubové

-        podrobnosti odlovu dostane každý účastník odlovu po jeho registrácii

-        ulovené ryby budú priebežne odvážané od ostatných revírov MsO SRZ Trnava podľa rozhodnutia rybárskeho hospodára

Odlov kapra rybničného do 5kg v októbri 20.-22.10.2023

-        v tomto termíne bude platiť obmedzený výkon rybárskeho práva (zákaz lovu rýb okrem členov odlovnej skupiny)

-        maximálny počet členov odlovnej skupiny je 30 ľudí

-        záujemcovia o účasť na odlove sa musia nahlásiť emailom na srztrnava@srztrnava.sk (až do naplnenia stavu)

-        stretnutie odlovnej skupiny bude v piatok 20.10.2023 o 9:00h na hrádzi VN Dolné Dubové

-        podrobnosti odlovu dostane každý účastník odlovu po jeho registrácii

-        ulovené ryby budú priebežne odvážané od ostatných revírov MsO SRZ Trnava podľa rozhodnutia rybárskeho hospodára