stromy sucha

V zmysle rozhodnutia Okresného úradu v Trnave, odboru starostlivosti o životné prostredie, zaháji Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. ako správca vodnej nádrže VN Suchá nad Parnou výrub nebezpečných stromov na ľavej strane vodnej nádrže v smere toku. Vzhľadom na tento fakt upozorňujeme všetkých rybárov ako aj návštevníkov vodnej nádrže, že od 30.10.2023 bude prebiehať masívny výrub drevín a preto všetkých žiadame aby sa tejto časti nádrže úplne vyhli!

výbor MsO SRZ Trnava