Tradičná členská schôdza MsO SRZ v Trnave sa uskutoční dňa 11.2.2024 o 9.00 hod. v aule Materiálovo-technologickej fakulty Technickej univerzity na Bottovej ulici v Trnave (Prednádražie).

Pozvánka

Výbor mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trnave Vás pozýva na Členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční

dňa 11.02.2024 o 9.00 hod. / v nedeľu /

v aule Materiálovotechnologickej fakulty na Bottovej ulici (Prednádražie)

s programom:

1. Otvorenie

2. Voľba predsedníctva, návrhovej komisie a mandátovej komisie

3. Správa o činnosti výboru za rok 2023

4. Plán hlavných úloh v roku 2024

5. Správa o hospodárení v roku 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024

6. Správa kontrolnej komisie za rok 2023 a stanoviská k dokumentom predložených výborom

7. Udelenie vyznamenaní

8. Prestávka + občerstvenie

9. Opakovaná prezentácia prítomnosti členov na členskej schôdzi

10. Diskusia

11. Uznesenie

12. Záver

Prezentácia členov je od 8.30 hod. do 9.00 hod. Členovia MsO SRZ sa pri prezentácii musia preukázať platným preukazom člena s nalepenou vlastnou fotografiou a členskou známkou za rok 2023. Členskej schôdze sa môžu zúčastniť aj pridružení členovia, mládež, deti a pozvaní hostia.

Na konci členskej schôdze budú vyžrebovaní traja dospelí členovia – prítomní na členskej schôdzi, ktorí dostanú ZDARMA štartovný lístok na jedny tradičné rybárske preteky podľa výberu (VN Suchá nad Parnou, VN Boleráz alebo VN Buková) v roku 2024 v hodnote 20eur.

Výbor MsO SRZ v Trnave