Každý budúci rybár/rybárka, na základe prijatej prihlášky (bolo možné podávať do konca februára) o členstvo v Slovenskom rybárskom zväze, musí podľa stanov SRZ absolvovať školenie a následné skúšky z oblasti rybárskeho práva, rybárskych pravidiel, základných rybárskych techník a predovšetkým základných druhov rýb a starostlivosti o nich. Ako teda postupovať k úspešnému vstupu do Slovenského rybárskeho zväzu?

IMG_3112

1)     V prvom rade musíte absolvovať školenie nových členov, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, Priemyselná 4 /medzi Vajslovou a Nitrianskou/

dňa 23.03.2024 o 9.00 h. /sobota/

Predpokladané ukončenie je o 12.00 h. Na školení sa uskutočnia prednášky o zákone, pravidlách a technikách rybolovu, taktiež obdržíte učebné texty a ďalšie pokyny na úspešné vykonanie skúšok.

V prípade, že sa školenia nemôžete zúčastniť, tak školiace videá nájdete na youtube.com – stačí vyhľadať kanál MsO SRZ Trnava .

2)     Kompletné materiály taktiež nájdete na stránke srztrnava.sk, v pravej časti stromu kliknite na sekciuPrihlášky a podklady k testom“. Z týchto materiálov bude pozostávať aj test na skúškach.

3)     Po absolvovaní školenia a naštudovaní si materiálov sa uskutočnia skúšky v dňoch 22.4. a 23.04.2024 od 16.00h. do 17.30h. v zasadačke Domu poľovníkov a rybárov, Vajanského 23, Trnava. (v týchto dvoch termínoch môžete prísť priebežne kedykoľvek).  Skúšky pozostávajú z vyplnenia testu s výberom z troch odpovedí na vybrané otázky. Vyplnenie testu trvá približne 15 minút.

Pri prezentácii na skúšku odovzdáte učebné texty, ktoré sme Vám zapožičali na školení.

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností nás neváhajte kontaktovať na srztrnava@srztrnava.sk.

Ďalší postup pre vstup do MsO SRZ v Trnave

  1. Po úspešnom absolvovaní testu si každý sám musíte požiadať ktorýkoľvek obecný alebo mestský úrad (vo vašom mieste bydliska) o vydanie Rybárskeho lístka – jedná sa o akúsi daň štátu za možnosť rybolovu. Za vydanie Rybárskeho lístka jednoročného je pre dospelého a mládež od 15 rokov poplatok 7,00 €. Za vydanie Rybárskeho lístka trojročného je pre dospelého a mládež od 15 rokov poplatok 17,00 €. Rybársky lístok pre deti do 15 rokov zaobstará zákonný zástupca dieťaťa pričom jeho vydanie je zdarma, ale aj tak ho treba mať fyzicky vystavený. POZOR štát bude od 01.04.2024 tieto poplatky zvyšovať.
  2. Druhou podmienkou pre vstup do SRZ je úhrada členského príspevku a zakúpenie povolenia na rybolov. Členský príspevok, povolenie na rybolov ako aj ostatné platby uhradíte v kancelárii MsO SRZ v Trnave na Vajanského 23, prineste si však so sebou okrem rybárskeho lístka aj jednu fotografiu v štandardnej veľkosti – nutné pre vystavenie preukazu rybára.
  3. Okrem členského príspevku a povolenia na rybolov sa pri vstupe do SRZ platí aj „zápisné“. Celkový rozpis platieb nájdete na srztrnava.sk v sekcii „Povolenky“. Taktiež máte možnosť si zakúpiť dva druhy kaprových povolení na rybolov:

-        Miestne povolenie na rybolov – platí pre revíry MsO SRZ Trnava – rozpis nájdete na srztrnava.sk v sekcii „Revíry MsO“

-        Zväzové povolenie na rybolov – sem patria celoslovenské revíry ako napríklad veľké rieky Váh, Dunaj, Ipeľ, veľké vodné nádrže ako napríklad VN Sĺňava, VN Kráľová, VN Orava, VN Liptovská Mara a ďalšie. Celkový rozpis celozväzových revírov dostanete pri kúpe tohto druhu povolenia.

Povolenia sa vydávajú v pracovných dňoch (okrem štvrtka) od 7.00h. – 12.00h. a 13:00h. – 14:30h. do 30.06.2023 alebo si povolenie môžete zakúpiť aj online na stránke srztrnava.sk.