Skončilo obdobie, kedy naši rybári mali odovzdať záznam o svojich úlovkoch / do 15.1.2018/ a nastalo obdobie, kedy sčítacia skupina dáva dohromady množstvo úlovkov a počet návštev rybárov na našich revíroch. Tieto čísla slúžia hlavne na zistenie koľko sa vybralo z vody rýb k množstvu, ktoré sa v priebehu roka počas jarného a jeseného zarybnenia do vody dalo.

Prešlo mi rukami množstvo záznamov  z ktorých sa dá vyčítať veľa. S niektorými perfektnými zápismi i tými, ktoré mi vyvolali úsmev na tvári vám rád predstavím.  Prekvapivé boli i spôsoby vyplnenie záverečnej sumárnej tabuľky a to som odfotil len zopár anomálií!

zaznam_01Toto bol jediný záznam, ktorý mal využité všetky pozície na známky. Musím prezradiť, že určite nezobral ryby ani za jednu desatinu sumy, ktoré dal za povolenia!

zaznam_10Perfektný zápis. Môžme ho dať do pozornosti tým, ktorím sa nedarí loviť na našich vodách. Je to 100% rybár, ktorý na každú vychádzku zobral kapríka, Ale svoje úspešné obdobie našťastie ukončil na konci septembra!

zaznam_02Psychicky to nezvládal tento rybár. Jeho hodnotenie rybačky sa však veľmi odchyľuje od pekne stráveného dňa lovom!

zaznam_05Tento záznam beriem ako etalón správneho záznamu. Vidieť, že tento rybár sa správa  k papierom ako k určitému dokladu, ktorý aj po odovzdaní má ešte niečomu slúžiť a nemusí sa zaň hanbiť!

zaznam_07Tento záznam poznám osobne. Je vidieť, že ho precízne / aj keď vlastným spôsobom – malo byť 2-2050-1 / vypisovala ženská ruka a rybárka je verná jednej vode a je spokojná s jedným kapríkom do roka!

zaznam_09Tento potrebuje na prečítanie údajov poriadne sústredenie!

zaznam_06Perfektne vyplnený sumár. Rybár sa vyhral s vyškrtaním políčok. Akoby sa bál, že mu nejakú tú rybku pripíšeme!

zaznam_08Tu je zapísaná na záver každá ryba samostatne!

zaznam_11Tento rybár urobil z úlovku bežného kapríka -  rekordného ostrieža!

zaznam_14Pre tohto rybára je dôležitejší údaj v cm a tak úlovok zrátal na centimetre!

zaznam_13

Jeden z ozajstných pohodových rybárov, ktorý bol na rybách 188 krát a nezobral ani rybku. Určite sa drží hesla “Deň strávený na rybách sa do dĺžky života nezaratúva”. Prajem mu ešte veľa pekných strávených dní na rybách!

Pri zakúpení nového záznamu si prosím všimnite vzory správneho zápisu – nachádza sa na strane  č. 2.

S celkovým podrobnejším sumárom ulovených rýb vás oboznámime po dokončení sumarizácie na našich stránka a aj na najbližšej členskej schôdzi!

Ardan – rybársky hospodár MsO