Kancelária MsO SRZ Trnava

Adresa: Vajanského 23, 917 01 Trnava

Kancelária MsO telefón: 033/ 55 11 227, mob. 0905 331 470

pondelok, utorok a streda                      7.00 až 12.00 a 13.00 až 15.00 hod.

štvrtok                                                           povolenia sa nevydávajú

piatok                                                            7.00 až 12.00 a 13.00 až 14.30 hod.

V čase od 02.01.2019 do 17.01.2019 a od 018.03. do 31.03.2019 sa budú vydávať povolenia v stredu v predĺžených otváracích hodinách – do 17.00 h. / tel. číslo na MsO SRZ je 033/5511227, mob. 0905 331 470

Emailová adresa MsO SRZ Trnava: srztrnava@srztrnava.sk

Svoje e-maily smerujte všetky na uvedenú adresu. Prichádzajúca pošta bude podľa obsahu ihneď rozdeľovaná adresátom – predsedníctvo, disciplinárna komisia, kontrolná a revízna komisia, rybárske športy !

Príspevky členov vhodné na zverejnenie na našej internetovej stránke posielajte na adresu:   ardan.peter@centrum.sk

Telefónne kontakty na predsedníctvo:

predseda výboru        ČEREŠŇÁK Vladimír PaedDr. (tel.: 0918 860 307)
podpredseda výboru        GLINDA Ladislav Ing. (tel.: 0918 860 309)
tajomník výboru        DOBROVODSKÝ Tomáš (tel.: 0917 699 072)
účtovník                                   RÍMEŠ Peter (tel.: 0904 165 323)
rybársky hospodár                   ARDAN Peter  (tel.: 0903 404 655)
člen predsedníctva poverený chovom rýb – TROKAN Pavol Ing. (tel.:  0918 860 306)
vedúci rybárskej stráže        SUCHANSKÝ Marián  ( tel.: 0915 303 469)
člen predsedníctva pre styk s verejnosťou   KALAPOŠ Gabriel PaedDr.  (0905 531 216)

DOM_PaR19