Výbor MsO SRZ a predsedníctvo výboru

Predsedníctvo

predseda výboru                                                           ČEREŠNÁK Vladimír PaedDr.

podpredseda výboru                                                    GLINDA Ladislav Ing.

tajomník výboru                                                            DOBROVODSKÝ Tomáš Mgr.

pokladník                                                                        RÍMEŠ Peter

rybársky hospodár                                                        ARDAN Peter

vedúci rybárskej stráže                                                SUCHANSKÝ Marián

člen predsedníctva pre styk s verejnosťou                   KALAPOŠ Gabriel PaedDr.

Členovia výboru  – zástupcovia rybárskeho hospodára:

Zást. rybárskeho hospodára na VN Boleráz                     Janíček Jozef

Zást. rybárskeho hospodára na VN Buková                     Bošácky Ľuboš

Zást. rybárskeho hospodára na VN Cífer, Gidra             Gross Vladimír

Zást. rybárskeho hospodára na VN D. Dubové Lukačovič Tomáš

Zást. rybárskeho hospodára na VN H. Orešany             Janíček Marcel

Zást. rybárskeho hospodára na VN Suchá n/P.             Čambál Martin

Zást. rybárskeho hospodára na pstruhová Parná         Bukovský Miroslav

Zást. rybárskeho hospodára na PV Blava                       Sliva Matúš

Zást. rybárskeho hospodára na PV Trnava                   Janíček Jozef

Zást. rybárskeho hospodára na kaprová Parná            Ardan Peter

Zást. rybárskeho hospodára na Dudváh                        Ardan Peter

Ostatní členovia výboru

Heger Andrej

Holekši Peter Bc.

Marhavý Frederik

Pekarovič Peter

Trokanová Marta


Zloženie disciplinárnej komisie – predseda plk.Mgr. MIZERA Ivan

Člen komisie                                  BLAŠKO Peter

Člen komisie                                   ČIMBORA Viliam

Člen komisie                                   JARABA Ambróz

Člen komisie                                   ŠIMONČIČ Roman

Zloženie kontrolnej komisie – predseda Ing. ŠARMÍR Slavko

podpredseda – MIŠO Peter

Člen komisie REMENÁR Ľuboš

Člen komisie  ORIHEL Peter