Každý člen Slovenského rybárskeho zväzu môže prestúpiť zo svojej pôvodnej (mestskej alebo miestnej) organizácie do novej organizácie najčastejšie z dôvodu zmeny trvalého pobytu či zmeny zamestnania.  MsO SRZ Trnava každoročne prijíma členov, ktorí prestupujú z iných organizácií, za podmienky, že majú splnené všetky povinnosti vyplývajúce zo Stanov SRZ vo svojej pôvodnej organizácii. Postup prestupu je nasledovný:

- prestup člena SRZ je možný len vtedy pokiaľ člen ešte neuhradil členský poplatok vo svojej pôvodnej organizácii (čiže termín 01.01.-31.03 v roku),

- člen musí získať potvrdenie o splnení všetkých povinností vo svojej pôvodnej organizácii, kde o to musí požiadať,

- člen vyplní žiadosť o prestup, ktorý si môže stiahnuť na konci článku,

- člen osobne doručí do kancelárie MsO SRZ Trnava v čase otváracích hodín nasledovné: potvrdenie o splnení všetkých povinností vo svojej pôvodnej organizácii, žiadosť o prestup a členský preukaz. Na základe týchto materiálov mu môže byť prestup ihneď umožnený.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte kanceláriu MsO SRZ Trnava: 0905 331 470

ŽIADOSŤ O PRESTUP stiahnete TU