Informácia o spracovaní osobných údajov členov SRZ  – povinné: TU
Prihlášku nového člena SRZ  -  stiahnete TU

Nové aktuálne školiace texty k absolvovaniu skúšky stiahnete_ TU

Školiace videá:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzgJG04PlwEnOsq4pb8bYehSZd3ZbF0-p