www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

Prezeranie článkov v Členská schôdza

Tradičná členská schôdza MsO SRZ v Trnave sa uskutoční dňa 11.2.2024 o 9.00 hod. v aule Materiálovo-technologickej fakulty Technickej univerzity na Bottovej ulici v Trnave (Prednádražie).

Pozvánka čítajte ďalej…

Výbor MsO SRZ Trnava pozýva všetkých svojich členov na zasadnutie členskej schôdze podľa nasledovnej pozvánky:

schodza 2023

Pokiaľ máte akékoľvek otázky či dotazy ohľadom fungovania našej organizácie, ohľadom predpisov a pravidiel lovu rýb či ohľadom zarybňovania tak ten správny priestor je práve na členskej schôdzi, kde môžete v rámci diskusie predniesť akýkoľvek dotaz či návrh.

výbor MsO SRZ Trnava

Výročná členská schôdza MsO SRZ v Trnave sa uskutočnila dňa 10.4.2022 od 8.30 hod. v aule Materiálovo-technologickej fakulty Technickej univerzity na Bottovej ulici v Trnave (Prednádražie). Nakoľko sa jednalo o výročnú schôdzu, konali sa aj voľby členov výboru ako aj členov kontrolnej komisie a delegátov na Snem SRZ. Schôdze sa celkovo zúčastnilo 128 členov našej organizácie, ktorí na nasledujúce štyri roky zvolili do orgánov MsO SRZ Trnava nasledujúcich zástupcov: čítajte ďalej…

Výročná členská schôdza MsO SRZ v Trnave sa uskutoční dňa 10.4.2022 o 8.30 hod. v aule Materiálovo-technologickej fakulty Technickej univerzity na Bottovej ulici v Trnave (Prednádražie). Nakoľko sa bude jednať o výročnú schôdzu, budú sa konať aj voľby členov výboru ako aj členov kontrolnej komisie a delegátov na Snem SRZ.

Na základe uznesenia výboru MsO SRZ Trnava ako aj na základe platného Volebného poriadku SRZ platí nasledovné: čítajte ďalej…

Vážení členovia MsO SRZ Trnava,
aj napriek tomu, že členská schôdza sa mala konať už o pár dní a výbor MsO má pripravené všetky materiály a podklady, tak na poslednú chvíľu sme dostali správu z vedenia MtF STU, kde nám dekan vzhľadom na zhoršujúcu situáciu zrušil prenájom auly, kde sa členská schôdza tradične koná.

Nakoľko vzhľadom na podmienky COVID-Automatu nemáme možnosti prenájmu inej vhodnej miestnosti a možnosť konania schôdze v exteriéri sme odmietli, nezostáva nám iná možnosť ako členskú schôdzu zrušiť. Preto výbor MsO SRZ Trnava ruší konanie členskej schôdze, ktorá sa mala pôvodne konať dňa 26.09.2021 pričom všetky materiály čoskoro zverejníme na internetovej stránke a všetci členovia budú mať možnosť sa k materiálom vyjadriť online. Všetky dotazy či otázky následne preberieme na zasadnutí výboru alebo ich prevezmú kompetentní zástupcovia MsO.

výbor MsO SRZ Trnava

***

Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia v Trnave

Pozvánka

Výbor mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trnave v rámci si plnenia si povinností vyplývajúcich zo stanov SRZ Vás pozýva na

Členskú schôdzu,

ktorá sa uskutoční dňa 26.09.2021 (nedeľa) o 9:00hod v Aule MTF TU Trnava, Ulica Jána Bottu v Trnave s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedníctva, návrhovej komisie a mandátovej komisie
3. Správa o činnosti výboru za rok 2020
4. Správa o hospodárení v roku 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021
5. Správa kontrolnej komisie za rok 2020 a jej stanoviská k dokumentom predložených výborom
6. Opakovaná prezentácia prítomnosti členov na členskej schôdzi
7. Diskusia
8. Uznesenie
9. Záver

Prezentácia členov je od 8.30 hod. do 9.00 hod. Členovia MsO SRZ sa pri prezentácii musia preukázať platným preukazom člena s nalepenou vlastnou fotografiou a členskou známkou za rok 2021. Členskej schôdze sa môžu zúčastniť aj pridružení členovia, mládež, deti a pozvaní hostia.

***

Výbor MsO SRZ Trnava

Túto správu čítam vždy na členskej schôdzi. Pretože situácia je taká aká je – členská schôdza je zatiaľ v nedohľadne, máte možnosť sa oboznámiť s výsledkami sumarizácie a tým aj získať prehľad o našich revíroch. Vyhotovil som aj tabuľku mimoriadnych úlovkov našich rybárov nielen z našich revírov ale aj z ostatných, ktoré počas celej sezóny navštívili.

Oba súbory sú vo formáte PDF

Výsledky sumarizácie – správa hospodára: TU

Mimoriadne úlovky našich členov: TU

Rybársky hospodár MsO SRZ Trnava – Peter Ardan

Pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu na Slovensku MsO SRZ Trnava ruší konanie členskej schôdze, ktorá bola naplánovaná na 21.02.2021 a prekladá ju na neskorší termín.

/ bola zvolaná prostredníctvom spravodaja za rok 2020 /

Presný termín bohužiaľ aktuálne nie je možné určiť a preto ho MsO stanoví na základe vývoja situácie a uverejní ho dostatočne vopred na webovej stránke ako aj na facebookovej stránke

Výbor MsO SRZ Trnava.

Hlavné správy prednesené počas hodnotiacej členskej schôdze MsO SRZ Trnava konanej 15.2.2020

* správa predsedu MsO SRZ pána Čerešnáka:  TU

** plán hlavných úloh na 2020 – tajomník pán Dobrovodský:   TU

*** správa kontrolnej komisie – pán Šarmír:   TU

**** Uznesenie z Hodnotiacej členskej schôdze MsO SRZ Trnava – pán Kalapoš:   TU

Zopár fotografií približujúcich atmosféru  priebehu schôdze čítajte ďalej…

Správa hospodára za rok 2019

nasada_002 čítajte ďalej…

Dňa 23.11.2019 som sa spolu s Ing. Pavlom Trokanom zúčastnil Mimoriadneho snemu SRZ v Žiline. Snemu sa celkovo zúčastnilo 243 delegátov z celého Slovenska to znamená, že sa tu zúčastnil aspoň jeden delegát z každej organizácie na Slovensku. Dovoľte mi podeliť sa s mojimi dojmami zo zasadnutia najvyššieho orgánu SRZ.

foto_zasadnutie_snem-          Predsedníctvo snemu tvoril prezident Ing. Seeman, poverený vedením SRZ Ing. Kadnár a zvolení viceprezidenti SRZ za vybrané kraje. čítajte ďalej…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2024 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions