www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

Prezeranie článkov v Nezaradené

VN Suchá nad Parnou – vjazd od obce Košolná

Po viacerých stretnutiach sa nám podarilo so starostom obce Košolná p. Halaksom dohodnúť vytvorenie príjazdovej poľnej cesty k priehrade. Cesta už čoskoro vznikne ako pás poľnej cesty za druhou alejou stromov na ceste medzi obcami Suchá nad Parnou a Košolnou. Pri tejto druhej aleji tak vznikne poľná cesta označená informačnou tabuľou, ktorú budú môcť využívať naši rybári. Treba ale dodať, že aj tu budú platiť určité pravidlá, ktorými je absolútne nevyhnutné aby sa všetci rybári riadili.

Sucha_vjazd_mapka čítajte ďalej…

Vážený budúci rybár/rybárka, na základe Vašej prihlášky o členstvo v Slovenskom rybárskom zväze, Vás malo podľa stanov SRZ čakať školenie a následné skúšky z oblasti rybárskeho práva, rybárskych pravidiel, základných rybárskych techník a predovšetkým základných druhov rýb a starostlivosti o nich. Bohužiaľ situácia s pandémiou ochorenia Covid 19 ovplyvnila aj túto situáciu a preto sme pristúpili k presunu školenia do online priestoru. Ako teda postupovať k úspešnému vstupu do Slovenského rybárskeho zväzu?

1)      Pozorne si preštudujte a naštudujte všetky školiace materiály, ktoré pozostávajú z:

-          Školiace videá nájdete na youtube.com – stačí vyhľadať „MsO SRZ Trnava“ rozkliknite užívateľa MsO SRZ Trnava a nechajte zobraziť „Zoznam videí“. Všetky školiace videá nájdete v zozname „Školenia pre úspešné absolvovanie rybárskych skúšok“.

Presný link je:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzgJG04PlwEnOsq4pb8bYehSZd3ZbF0-p

2)      Kompletné materiály taktiež nájdete na stránke srztrnava.sk, v pravej časti stromu kliknite na sekciu „Prihlášky a podklady k testom“. V tejto sekcii nájdete kompletné študijné materiály, ktoré si môžete stiahnuť priamo do Vášho počítača. Okrem nich tu nájdete aj link na školiace videá. Z týchto materiálov bude pozostávať aj test.

3)      Úspešné absolvovanie testu, ktorý bude prebiehať online formulárom. Odkaz na test je k dispozícii tu:

https://forms.gle/1erfpd7yDNQ7axL97

V teste je nevyhnutné uviesť meno, priezvisko a email pričom výsledok o úspešnosti testu Vám bude doručený na uvedený email. Test bude dostupný až do 30.04.2021. POZOR po tomto termíne bude test pozastavený.

Ďalší postup pre vstup do MsO SRZ v Trnave

  1. Po úspešnom absolvovaní testu si každý sám musíte požiadať ktorýkoľvek obecný alebo mestský úrad (vo vašom mieste bydliska) o vydanie Rybárskeho lístka – jedná sa o akúsi daň štátu za možnosť rybolovu. Za vydanie štátneho Rybárskeho lístka jednoročného je pre dospelého a mládež od 15 rokov poplatok 7,00 €. Za vydanie Rybárskeho lístka trojročného je pre dospelého a mládež od 15 rokov poplatok 17,00 €. Rybársky lístok pre deti do 15 rokov zaobstará zákonný zástupca dieťaťa pričom jeho vydanie je zdarma, ale aj tak ho treba mať fyzicky vystavený. V prípade, že mestský úrad nebude otvorený, príďte do kancelárie MsO SRZ Trnava, kde sa Vám ho pokúsime zabezpečiť.

  1. Druhou podmienkou pre vstup do SRZ je úhrada členského príspevku a zakúpenie povolenia na rybolov. Členský príspevok, povolenie na rybolov ako aj ostatné platby uhradíte v kancelárii MsO SRZ v Trnave na Vajanského 23,  prineste si však so sebou okrem rybárskeho lístka aj jednu fotografiu v štandardnej veľkosti – nutné pre vystavenie preukazu rybára.
  1. Okrem členského príspevku a povolenia na rybolov sa pri vstupe do SRZ platí aj „zápisné“. Celkový rozpis platieb nájdete na srztrnava.sk v sekcii „Povolenky“. Taktiež máte možnosť si zakúpiť dva druhy kaprových povolení na rybolov:

-          Miestne povolenie na rybolov – platí pre revíry MsO SRZ Trnava – rozpis nájdete na srztrnava.sk v sekcii „Revíry MsO“

-          Zväzové povolenie na rybolov – sem patria revíry ako napríklad veľké rieky Váh, Dunaj, Ipeľ, veľké vodné nádrže ako napríklad VN Sĺňava, VN Kráľová, VN Orava, VN Liptovská Mara a ďalšie. Celkový rozpis celozväzových revírov dostanete pri kúpe tohto druhu povolenia.

  1. Povolenia sa vydávajú v pracovných dňoch okrem štvrtka od 7.30 do 12.00 h. do 30.06.2021.

  2. Úspešné zvládnutie postupu pri vstupe medzi nás rybárov praje – výbor MsO SRZ Trnava

pleskac_01Lovná skupina Peter Mišo a Gabriel Vajsábel spolu s rybárskym hospodárom sa snažia naloviť na našich VN plevelné druhy rýb, ktoré budú použité ako násada do rybníkov v našom Rybnom Hospodárstve v Hornej Krupej. Všetci traja sú skúsení prvoligoví pretekáriv LRU plávaná a dokážu v krátkom čase naloviť šetrrným spôsobom  a prechovať v priestranných sieťkach  bez poškodenia požadované druhy rýb. cervenica_001Jedná sa o pleskáča, červenicu a ploticu. Ich potomstvo v rybníkoch bude slúžiť ako potrava pre objednaných malých zubáčov. Čo do jesene prežije, a nebude skonzumované zubáčikmi – bude použité na jesenné zarybnenie našich kaprových potokov.

Zatiaľ bolo odlovených cca 100 kg pleskáča a 15 kg plotičiek  počas 2 dní z VN Suchá. 7.3. bude uskutočnený ďalší celodenný lov červeníc na VN Boleráz.plotica_001

O 17,00 budú naložené a prevezené na rybník č, 3 v RH Krupá. O snahe tejto skupiny a jej úspešnosti vás budeme ešte informovať!

Peter Ardan – rybársky hospodár MsO SRZ Trnava

VÁŽENÍ KOLEGOVIA RYBÁRI!

kormoran-0001Ministerstvo životného prostredia nepredĺžilo platnosť výnimky, ktorá už cez desať rokov pomáhala chrániť naše ryby pred devastačnými útokmi KORMORÁNA VEĽKÉHO.

Prosíme Vás podporte svojimi hlasom petíciu, ktorá opäť umožní  chrániť naše vody pred kormoránom. Rozošlite túto petíciu vašim funkcionárom a všetkým členom prostredníctvom všetkých dostupných elektronických médií, ktorými disponujete. Zverejnite túto petíciu na Vašich stránkach. Umožnite túto petíciu podpísať aj rybárom, ktorý si prichádzajú vyzdvihnúť rybárske lístky na novú sezónu (papierová forma je v prílohe). Neváhajte osloviť i členov svojich rodín aj svojich priateľov nerybárov.

Ak sa rozhodnete, nezabudnite svoje hlasovanie na stránke potvrdiť v E-maile, ktorý Vám je pri hlasovaní automaticky doručený.

Petícia online: čítajte ďalej…

Zdravím všetkých rybárov. Január je vždy pre mňa obdobie na sumarizáciu úlovkov našich členov. Ako hospodár neľutujem to množstvo strávených hodín pri počítači a zadávaní každej návštevy i ulovenej ryby do programu sumarizácie úlovkov. Minulý rok bol mimoriadny a bol som aj zvedavý ako korona ovplyvnila našich rybárov!!!

zaznam_ul_08Tohto rybára to úplne vymazalo z brehov našich vôd. Prajem mu do novej sezóny veľa zdravia a pekných úlovkov! čítajte ďalej…

UPOZORNENIE -  Zarybnenie VN Boleráz

stuka_01zubač01


Oznamujeme členom MsO SRZ Trnava, že bude dochádzať k pravidelnému zarybňovaniu dravou rybou na vodnej nádrži Boleráz a z tohto dôvodu platí zákaz lovu vysadených druhov rýb a to konkrétne:

  • Šťuka severná
  • Zubáč veľkoústy

v termíne 19.09. – 16.10. 2020 vrátane. čítajte ďalej…

Vstup na VN Buková – Upozornenie

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie v rozhodnutí č.OU-TT-OSZP1-2014/017958/Pt udelil MsO SRZ Trnava výnimku na vjazd a státie motorových vozidiel na účelovú asfaltovú komunikáciu a betónovú plochu pri tejto komunikácii na ľavom brehu VN Buková, kde platí 2. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Nakoľko v týchto dňoch a týždňoch prebieha kontrola plnenia tohto rozhodnutia zo strany Inšpekcie životného prostredia tak MsO SRZ Trnava vydáva nasledovné:

- MsO SRZ Trnava dočasne pozastavuje výdaj povolení na vjazd pre rybárov patriacich pod materskú organizáciu inú ako je MsO SRZ Trnava, odporúča rybárom patriacim pod materskú organizáciu inú ako je MsO SRZ Trnava a ktorým bolo povolenie už vydané, aby do ukončenia kontroly nevstupovali s automobilmi do tejto časti vodnej nádrže, nakoľko aj napriek vlastneniu povolenia na vjazd môžu byť sankcionovaní zo strany Inšpekcie životného prostredia a polície,
- vyzýva členov MsO SRZ Trnava aby striktne dodržiavali podmienky povolení na vjazd, ktoré sú uvedené na zadnej časti povolenia.

S pozdravom
Mgr. Tomáš Dobrovodský
tajomník MsO SRZ
v Trnave

Vážení členovia MsO SRZ Trnava,
mesiac máj už tradične patrí usporiadaniu tradičných rybárskych pretekov v našej organizácii. Mimoriadna situácia s vírusom Covid-19 však ovplyvnila aj našu rybársku komunitu ako aj konanie týchto populárnych pretekov. Do poslednej chvíle sme robili všetko preto, aby sme konanie týchto pretekov nemuseli zrušiť. V tomto kontexte sme oslovili Úrad verejného zdravotníctva, ktorému sme navrhli aj konkrétne pravidlá, ktoré by sa počas pretekov museli dodržiavať. Úrad však konanie tradičných rybárskych pretekov nepovolil (vyjadrenie úradu nájdete nižšie) a tak výbor MsO SRZ Trnava rozhodol:

MsO SRZ Trnava definitívne ruší konanie tradičných rybárskych pretekov v mesiaci máj 2020.

Preteky -  maratóny Dolné Dubové budú presunuté na jeseň v októbri 2020.

Pokiaľ by prišlo k výraznému zlepšeniu situácie v SR a konanie pretekov by bolo Úradom verejného zdravotníctva povolené, tak výbor operatívne rozhodne o prípadnom termíne a mieste konania preteku, o čom bude členov informovať na stránke srztrnava.sk a facebook stránke MsO SRZ Trnava.

S pozdravom

Mgr. Tomáš Dobrovodský

tajomník MsO SRZ v Trnave

* * *

Vyjadrenie UVZSR:

“Dobrý deň,

Vzhľadom k tomu, že vodné nádrže nie sú vonkajšie športoviská, platí opatrenie číslo:OLP/2731/2020 UVZ SR pri ohrození verejného zdravia sa podľa §48 ods.4 písm. d) zákona 355/2007 Z.z. , ktoré všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Situácia v súvislosti so šírením nového koronavírusu sa neustále mení a v nadväznosti na to sa aktualizujú aj opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, preto Vám odporúčame sledovať stránku Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk.”

Z hľadiska ochrany zdravia rybárov, našich členov a zamestnancov sa výdaj povolení členov MsO SRZ Trnava v mesiaci apríl  bude realizovať podľa nasledovných pravidiel:

• Výdaj povolení sa v mesiaci apríl uskutočňuje v nasledovných dňoch: pondelok, utorok, streda a piatok v skrátenom čase 7:30 – 12:00 hod.
• Vstup do domu rybárov je možný len s ochranou tváre
• Dodržiavajte dostatočné rozostupy medzi ostatnými ľuďmi aspoň 2m
• Maximálny počet členov nachádzajúcich sa vo vnútorných priestoroch domu rybárov v jednom okamihu je 10

Ďakujeme, že rešpektujete naše pravidlá a správate sa zodpovedne.

Výbor MsO SRZ Trnava

čítajte ďalej…

Dňa 23.11.2019 som sa spolu s Ing. Pavlom Trokanom zúčastnil Mimoriadneho snemu SRZ v Žiline. Snemu sa celkovo zúčastnilo 243 delegátov z celého Slovenska to znamená, že sa tu zúčastnil aspoň jeden delegát z každej organizácie na Slovensku. Dovoľte mi podeliť sa s mojimi dojmami zo zasadnutia najvyššieho orgánu SRZ.

foto_zasadnutie_snem-          Predsedníctvo snemu tvoril prezident Ing. Seeman, poverený vedením SRZ Ing. Kadnár a zvolení viceprezidenti SRZ za vybrané kraje. čítajte ďalej…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2023 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions