Kancelária MsO SRZ Trnava

Adresa: Vajanského 23, 917 01 Trnava

Kancelária MsO telefón: 0905 331 470

január-december:

pondelok, utorok a streda                         6.45 až 12.00 a 13.00 až 14.45 hod.

štvrtok                                                           povolenia sa nevydávajú – nestránkový deň

piatok                                                            6.45 až 12.00 a 13.00 až 14.30 hod.

tel. číslo na MsO SRZ je 0905 331 470.

Emailová adresa MsO SRZ Trnava: srztrnava@srztrnava.sk

Svoje e-maily smerujte všetky na uvedenú adresu. Prichádzajúca pošta bude podľa obsahu ihneď rozdeľovaná adresátom – predsedníctvo, disciplinárna komisia, kontrolná a revízna komisia, rybárske športy !

Príspevky členov vhodné na zverejnenie na našej internetovej stránke posielajte na adresu:   ardan.peter@centrum.sk

Telefónne kontakty na predsedníctvo:

predseda výboru        ČEREŠŇÁK Vladimír PaedDr. (tel.: 0918 860 307)
podpredseda výboru        GLINDA Ladislav Ing. (tel.: 0918 860 309)
tajomník výboru        DOBROVODSKÝ Tomáš (tel.: 0917 699 072)
pokladník                                   RÍMEŠ Peter (tel.: 0904 165 323)
rybársky hospodár                   ARDAN Peter  (tel.: 0903 404 655)
vedúci rybárskej stráže        SUCHANSKÝ Marián  ( tel.: 0915 303 469)
člen predsedníctva pre styk s verejnosťou   KALAPOŠ Gabriel PaedDr.  (0905 531 216)

RYBÁRSKI HOSPODÁRI:

VN Boleráz     Janíček Jozef (tel.: 0905 352 543)

VN Buková     Bošácky Ľuboš (tel.: 0903 209 326)

VN Horné Orešany  Janíček Marcel (tel.: 0907 740 653)

VN Suchá nad Parnou   Čambál Martin (tel.: 0915 174 352)

VN Cífer           Gross Vladimír (tel.: 0911 283 242)

VN Dolné Dubové    Lukačovič Tomáš (tel.: 0908 703 771)

DOM_PaR19