* Predajcovia hosťovacích povolení na revíry MsO SRZ Trnava :

* kancelária MsO SRZ Trnava – Vajanského 23 Trnava, 0905 331 470 – počas úradných hodín
* Rybárske potreby Ryba, Trstínska 9,  Trnava, 0915 648 588
* Rybárstvo Trnava, Mozartova 2 Trnava, 0908 793 036
* Rybárske potreby Orbis, 0908 728 565

* hospodári jednotlivých vodných nádrží:

VN Boleráz – hospodár Jozef Janíček 0905 352 543
VN Buková – hospodár Ľuboš Bošácky 0903 209 326
VN Horné Orešany – hospodár Marcel Janíček 0907 740 653
VN Suchá nad Parnou – hospodár Martin Čambál 0915 174 352
VN Dolné Dubové – hospodár Jozef Martinkovič 0918 860 308
VN Cífer – hospodár Vladimír Gross 0911 283 242

Ceny hosťovacích povolení pre členov SRZ :
* denné povolenie dospelí – 20 eur
* týždenné povolenie dospelí – 80 eur
* týždenné povolenie deti – 5 eur
* denné povolenie dospelí pstruhové – 10 eur

Pre nečlenov SRZ:
* denné povolenie dospelí – 40eur
* týždenné povolenie dospelí – 150eur
* týždenné povolenie deti – 10eur

* denné povolenie dospelí pstruhové – 30 eur