Pstruhové revíry lovné

Brown

* revír 2-0140-4-1 Blava č.2 – čiastkové povodie Blavy od cestného mosta v Jaslovských Bohuniciach po pstruhové hospodárstvo Dechtice a čiastkové povodie Dubovského potoka od ústia po priehradné teleso nádrže Dolné Dubové a Vrbovecký potok od ústia po pramene.

Pomocník hlavného hospodára: Sliva Matúš

* revír 2-2060-4-1 Parná č.2 – čiastkové povodie riečky Parná od hate pri obci Zvončín rkm 23,6 po hrádzu VN Horné Orešany, Podhájsky potok od ústia po výtok z vodnej nádrže Suchá nad Parnou a potoky Orešianka, Bohatá a Zabité od ústia po pramene.

Pomocník hlavného hospodára: Bukovský Miroslav

*revír 2-0422-4-1 Trnávka / Trnava/ – potok Trnávka / Trnava / od ústia do VN Boleráz (pri obci Bíňovce) po pramene

Pomocník hlavného hospodára:  Janíček Jozef

el_odlov1

el_odlov2Odlovovanie nežiadúcich rýb z pstruhových potokov