* revír 2-4670-1-1  miestna voda – VN Dolné Dubové - REVÍR S REŽIMOM – CHYŤ A PUSŤ - Nachádza sa severozápadne od obce Dolné Dubová, 15 km od Trnavy, v smere na Dechtice a Chtelnicu. Má rozlohu 12 ha a slúži ako závlahová nádrž. Od úpätia Malých Karpát je vzdialená 10 km. Tam pramení Dubovský potok, ktorý ju zásobuje vodou. V roku 1995 bola úplne vypustená a po vyčistení a opravách znovu prvotne zarybnená v roku 1996 rybami z výlovu z VN Boleráz. Prevažujúcimi rybami sú kapor, zubáč, šťuka. Biele ryby sú zastúpené karasom, pleskáčom, ploticou. Zakúpenie hosťovacích povolení na tento už revír s rekordnými úlovkami je možné u predajcov, hospodára i v kancelárii MsO.

d_dubove01

DSC01130

DSC01121

DSC01112

Bežným úlovkom je kapor nad 10 kg!

Pomocníkom hlavného rybárskeho hospodára je – Tomáš Lukačovič.