Kaprové rybárske revíry chovné

* revír 2-2520-1-2 rybníky Horná Krupá – sústava siedmych rybníkov pri obci Horná Krupá.

rbyhosp_01Satelitný snímok chovného areálu.

rbyhosp_02Nákres rybníkov

História vzniku

JRD so sídlom v Dolnej Krupej vybudovalo rybničné hospodárstvo, ktoré bolo zmluvne prevedené na Slovenský rybársky zväz v roku 1978 zastúpené ústredným výborom SRZ. Pozemky pod rybníkmi boli odovzdané do bezplatného dočasného užívania MsO Trnava. Súčasťou boli úpravy potoka, rybníka o rozlohe 17 ha 49 árov 84 m štvorcových, náhon, bočný odpad, zvodnice a poľná cesta pozdĺž rybníkov. Rybničné hospodárstvo dostala do užívania naša MsO SRZ Trnava, ako iniciátor tohoto prevodu a garant využívania rybníkov na produkciu násadových rýb pre revíry MsO v Trnave.

rbyhosp_03

V roku 1979 a 1980 sa uskutočnila výstavba hospodárskej budovy. Investorom stavby bola MsO Trnava a objekt bol vybudovaný svojpomocne. Pretože rybníky boli značne zdevastované, hrádze boli zarastené náletovým porastom a presakovali, uskutočnila sa v rokoch 1979 až 1981 rekonštrukcia rybníkov v hodnote 1 857 622 korún. Investorom bola opäť MsO. Väčšia časť prác bola zhotovená svojpomocne a akciu dotoval ÚV SRZ. Svojpomocne boli uskutočnené aj ďalšie akcie – spevnenie cesty panelmi, asfaltom, predĺženie náhonu nad obec atď…

rbyhosp_04Výsledkomchovu sú aj takéto prekrásne K2 – z ktorých na našich priehradách už za rok máme lovnú mierovú rybu.

rbyhosp_05Portrét peknej remontovej ryby

rbyhosp_06

rbyhosp_09V rybníkoch chováme ryby pre zarybňovanie našich revírov a časť produkcie odpredávame.

rbyhosp_08

rbyhosp_07

Vážiť takéto ryby a hlavne vysadzovať ich do našich vôd je pôžitkom

rbyhosp_10V chove prevláda kapor jedno a dvojročný. Darí sa tiež dochovať lieňa, amura a čiastočne aj šťuku.

********************

* revír 2-2370-1-2 vodná plocha dvoch rybníčkov pod stavidlom VN Boleráz.

rynicky_bol