* revír 2-4770-1-1 VN Horné Orešany -  Leží asi 500 m severozápadne od obce Horné Orešany na potoku Parná, priamo na okraji Malých Karpát v krásnom lesnom prostredí.

proresany01

or01Od Trnavy je vzdialená 15 km. Má rozlohu 49 ha a zadržiava 3 milióny metrov kubických vody. Niekoľko rokov bola pre nezrovnalosti okolo malej vodnej elektrárne na minimálnej prevádzkovej hladine 16 ha. Negatívom na tejto nádrži je, že na brehoch pri nízkej hladine vyrástli náletové dreviny a pri zdvihnutí na plnú hladinu bol náletový porast zaplavený, čo robí rybárom vrásky pri rybolove. Zdolať veľkého kapra je ozajstné umenie a súhra viacerých šťastných okolností. O to viac je pekný úlovok cenený. Nádrž je po vypustení veľmi dobre zarybnená kaprom všetkých ročníkov – sťažené podmienky lovu tu určite spôsobia rast trofejných kusov nielen kapra, ale aj ostatných sprievodných rýb – lieňa, zubáča, šťuky, ostrieža. Vyskytuje sa tu aj pstruh potočný vo svojej jazernej forme.  Plotica a červenica dosahuje 25 – 30 cm. Pomocník rybárskeho hospodára je na tejto nádrži – Marcel JANÍČEK

*********************

* revír 2-4520-1-1 VN Boleráz - Rozprestiera sa 1 km severne od obe Boleráz, 14 km od Trnavy v smere na Senicu. Pritekajú do nej 3 potoky – Trnávka, Smolenický potok a Luhový potok s výskytom pstruha. VN Boleráz má rozlohu 80 ha a zadržiava viac ako 2,5 milióna metrov kubických vody. Slúži ako zásobáreň vody pre Chemolak Smolenice a firmu Dr. Oetker s.r.o. Boleráz. Od úpätia Malých Karpát je vzdialená len 3 km. Prvé zarybnenie sa začalo v roku 1966. V máji 1996 bola úplne vypustená a na jeseň toho istého roka znovu prvotne zarybnená. Znovu sprístupnená bola pre širokú rybársku verejnosť v roku 1999.

boleraz_01

boleraz_02

Vodná nádrž bola vypustená a veľmi rýchlo kvalitne zarybnená . Svedčí o tom aj množstvo ulovených kaprov za rok 2020 – 21 000 kg kapra o priemernej váhe 3,7 kg! v roku 2020 bola zvýšená ochrana dravých rýb. Malo to svoj význam a rybári sa môžu v novej sezóne potešiť aj nádhernými šťukami a zubáčmi.  Pekným úlovkom je aj plotica s priemernou veľkosťou 20-27 cm  a červenica aj nad 30 cm.

Pomocník rybárskeho hospodára – Jozef Janíček

*******************

* revír 2-4570-1-1 VN Buková – Leží v Malých Karpatoch 27 km juhozápadne od Trnavy v smere na Trstín. Slúži ako rekreačná nádrž a čiastočne na výrobu elektriny. Jej severozápadný cíp v časti ústia potoka Hrudky – je chránenou krajinnou oblasťou. Má rozlohu 28 ha. Prevažujúcou rybou je tu kapor, šťuka, zubáč, sumec. Z bielej ryby je tu zastúpený pleskáč, červenica, plotica, ostriež a na svoje by si prišli aj beličkári.

Revír je  v celozväzovej povolenke.

Dôležité upozornenie: Pre vjazd motorových vozidiel na ľavú stranu v smere toku je nutné vlastniť povolenie na vjazd a státie motorových vozidiel, ktoré vydáva MsO SRZ Trnava na základe udelenej výnimky Okresným úradom v Trnave. Tieto povolenia je možné vybaviť v kancelárii MsO SRZ Trnava.

Pravidlá vjazdu s automobilmi na ľavú stranu VN Buková nájdete TU


prbukova01

buk001

buk002Pomocníkom rybárskeho hospodára na tejto VN robí – Ľuboš Bošácky

**************

* revír 2-4600-1-1 VN Cífer – Pôvodom to bol rybník na južnom okraji obce Cífer, napájaný potokom Gidra. Má rozlohu 2 ha. VN je v súčasnosti dosť zanesená sedimentmi preto jej bežná hĺbka je cca 60 cm, len v časti výpuste má hĺbku okolo 1 metra. Prevažujúcou rybou je tu kapor, karas strieborný, šťuka, zubáč. Nevýhodou tejto našej najmenšej vodnej nádrže je zlý prístup k nej. Autom sa nedá vôbec a peši s problémami. Ak sa však už odhodláte navštívíť túto vodu, prekvapí vás čistota na brehoch, lavičky,výnimočné drevené sochy s rybárskou tématikou, chodníček a vysoké stromy okolo celej vody.

panorama2

ciferPomocník rybárskeho hospodára – Vladimír Gross

********************

* revír 2-5300-1-1 VN Suchá nad Parnou – Vodná plocha nádrže leží v katastri obce Suchá nad Parnou na jej západnom okraji. Z Trnavy je vzdialená 10 km smerom na Dolné Orešany a Častú. Na jej južnom sa rozprestiera záhradkársko-rekreačná oblasť Nové vinohrady a Sušiansky háj. Napája ju Podhájsky potok. Do užívania bola daná rybárom v roku 1980. Má rozlohu 40 ha a zadržiava 1,7 milióna metrov kubických vody. Slúži ako závlahová nádrž. V súčasnosti je veľmi dobre zarybnená. Hlavnou rybou je tu kapor od 45 -70 cm, zubáč, šťuka, ostriež, amur, pleskáč, karas a plotica a červenica.

sucha01

sucha02

sucha03

sucha04Pomocníkom rybárskeho hospodára – Martin Čambal