MsO SRZ Trnava môže  v roku 2024 poberať 2 % z už zaplatených daní  za rok 2023!

Aktuálne tlačivo klikni na:

TLAČIVO O POUKÁZANÍ DANE TU

POTVRDENIE OD ZAMESTNÁVATEĽA TU

Finančné prostriedky získané týmto spôsob sú priamo určené na ochranu životného prostredia, ochranu revírov a pre prácu s mládežou. Tlačivo potrebné na poukázanie 2 % si môžete vyzdvihnúť v kancelárii našej organizácie na Vajanského 23, Trnava alebo si ho môžete stiahnuť v prílohe.

Pokyny AKO POUKÁZAŤ 2 %:

1 - Od zamestnávateľa si vyžiadajte do 15.02. alebo obdržíte po zúčtovaní roku 2023   ”Potvrdenie o výške zaplatenej dane” TLAČIVO TU

2 - Podľa tohto potvrdenia a inštrukcií na tlačive Vyhlásenie o poukázaní 2% si vypočítate  sumu, ktorú poukážete našej organizácii : TLAČIVO TU

3 - Vypísané tlačivo Vyhlásenie spolu s potvrdením  od zamestnávateľa o Výške zaplatenej dane zanesiete ma príslušný Daňový úrad v mieste bydliska. ( Je dobré urobiť si kópiu vyhlásenia a pri podaní na úrad si ju nechať potvrdiť na podateľni)

4 – Potvrdenú kópiu Vyhlásenia doručíte MsO SRZ

5 – Alebo doručíte Vyhlásenie + Potvrdenie priamo do kancelárie MsO a my vytvoríme kópie a viacero tlačív naraz zanesieme na Daňový úrad

Poznámka: posledný termín na odovzdanie tlačív je 31. marca 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2024 alebo 30. 09. 2024)

Vopred ďakujeme za poukázanie 2 %

Výbor MsO SRZ Trnava