Vydávanie povolení na rok 2019 sa začne dňom 2.1.2019 v čase otváracích hodín v kancelárii MsO

Aktualizované 10.12.2018

pondelok, utorok a streda                      7.00 až 12.00 a 13.00 až 15.00 hod.

štvrtok                                                           povolenia sa nevydávajú

piatok                                                            7.00 až 12.00 a 13.00 až 14.30 hod.

V čase od 02.01.2019 do 17.01.2019 a od 018.03. do 31.03.2019 sa budú vydávať povolenia v stredu v predĺžených otváracích hodinách – do 17.00 h. / tel. číslo na MsO SRZ je 0905  331 470

Prehľad platieb členov v roku 2019

Poznámka č. 1 – Členské a zálohu na brigádu si musí rybár zaplať do 29.3.2019

Poznámka č. 2 – Ten rybár, ktorý chce počas rybolovu parkovať na ľavostrannom brehu VN Buková musí mať pri sebe povolenie vydané MsO SRZ Trnava, ktoré platí po celý rok 2019. Je možné si ho zakúpiť u rybárskeho hospodára VN Buková a v kancelárii MsO na Vajanského v čase úradných hodín – manipulačný poplatok 1€

Poznámka č. 3 -Dôležitá zmena vo vydávaní zväzových rybárskych povolení v roku 2019

A) Zväzové povolenie si môže rybár dokúpiť kedykoľvek do 1.7.2019. ( v čase otváracích hodín v našej MsO )

B) Zväzové povolenie nie je možné zakúpiť samostatne ( predtým je potrebné mať zakúpené miestne kaprové povolenie)

C) Oznamujeme týmto, že výbor MsO SRZ Trnava na svojom zasadnutí rozhodol, že pre rok 2019 sa nebudú predávať miestne povolenky na vody kaprové členom iných organizácií / do odvolania!/

Možnosť lovu na našich revíroch  pre členov iných organizácií je zakúpenie hosťovacieho povolenia pre vybraný lovný revír.

Miestne kaprové povolenie

Dospelí

Starob. dôchodci

ZŤPS

Ženy

Mládež

Deti

Členský príspevok

23,00

23,00

23,00

23,00

17,00

0,00

Záloha na brigádu

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Miestne povolenie

46,00

46,00

37,00

46,00

46,00

14,00

Príspevok na rybárske športy

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

Spolu v €

90,00

70,00

61,00

70,00

63,00

14,00

Miestne kaprové a pstruhové povolenie

Dospelí

Starob. dôchodci

ZŤPS

Ženy

Mládež

Deti

Členský príspevok

23,00

23,00

23,00

23,00

17,00

0,00

Záloha na brigádu

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Miestne kaprové povolenie

46,00

46,00

37,00

46,00

46,00

14,00

Miestne pstruhové povolenie

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

15,00

Príspevok na rybárske športy

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

Spolu v €

110,00

90,00

81,00

90,00

83,00

29,00

Zväzové kaprové povolenie

Dospelí

Starob. dôchodci

ZŤPS

Ženy

Mládež

Deti

Členský príspevok

23,00

23,00

23,00

23,00

17,00

0,00

Záloha na brigádu

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Miestne+ Zväzové povolenie

86,00

86,00

77,00

86,00

86,00

24,00

Príspevok na rybárske športy

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

Spolu v €

130,00

110,00

101,00

110,00

103,00

24,00

Zväzové kaprové a miestne pstruhové povolenie

Dospelí

Starob. dôchodci

ZŤPS

Ženy

Mládež

Deti

Členský príspevok

23,00

23,00

23,00

23,00

17,00

0,00

Záloha na brigádu

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Miestne + zväzové povolenie

86,00

86,00

77,00

86,00

86,00

24,00

Miestne pstruhové povolenie

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

15,00

Príspevok na rybárske športy

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

Spolu v €

150,00

130,00

121,00

130,00

123,00

39,00

Ďalšie platby

v  €

Zväzové lipňové povolenie

40,00

Zápisné dospelí

50,00

Zápisné mládež

30,00

Zápisné deti

7,00

Príspevok na zarybnenie – prestup dospelí

30,00

Príspevok na zarybnenie – prestup mládež

15,00

Členský preukaz

0,50