Vydávanie povolení na rok 2021 sa začne dňom 4.1.2021 v čase otváracích hodín v kancelárii MsO // výnimočne aj tento prvý štvrtok//

Aktualizované 11.12.2020

pondelok, utorok a streda                      7.00 až 12.00 a 13.00 až 15.00 hod.

štvrtok                                                           povolenia sa nevydávajú

piatok                                                            7.00 až 12.00 a 13.00 až 14.30 hod.

V čase od 04.01.2020 do 15.01.2021 a od 016.03. 2021 do  31.03.2021

sa budú vydávať povolenia v stredu v predĺžených otváracích hodinách – do 17.00 h. / tel. číslo na MsO SRZ je 0905  331 470 /

Prehľad platieb členov v roku 2021

Poznámka č. 1 – Členské a zálohu na brigádu si musí rybár zaplať do 31.3.2021  *** po tomto termíne sa postupuje ako pri vzniku členstva – teda okrem iného zaplatiť zápisné – dospelí 50€, mládež 30 €, deti 1 €***

Poznámka č. 2 – Ten rybár, ktorý chce počas rybolovu parkovať na ľavostrannom brehu VN Buková musí mať pri sebe povolenie vydané MsO SRZ Trnava, ktoré platí po celý rok 2021. Je možné si ho zakúpiť u rybárskeho hospodára VN Buková a v kancelárii MsO na Vajanského v čase úradných hodín – manipulačný poplatok 1€ / o tejto skutočnosti ešte v súčasnosti prebiehajú rokovania/

Poznámka č. 3 -Dôležitá zmena vo vydávaní zväzových rybárskych povolení v roku 2021

A) Zväzové povolenie si môže rybár dokúpiť kedykoľvek do 1.7.2021. ( v čase otváracích hodín v našej MsO )

B) Zväzové povolenie nie je možné zakúpiť samostatne ( predtým je potrebné mať zakúpené miestne kaprové povolenie)

C) Oznamujeme týmto, že výbor MsO SRZ Trnava na svojom zasadnutí rozhodol, že pre rok 2020 sa nebudú predávať miestne povolenky na vody kaprové členom iných organizácií / do odvolania!/

Možnosť lovu na našich revíroch  pre členov iných organizácií je zakúpenie hosťovacieho povolenia pre vybraný lovný revír.

Miestne kaprové povolenie

Dospelí

Starob. dôchodci

ZŤPS

Ženy

Mládež

Deti

Členský príspevok

26,00

26,00

26,00

26,00

17,00

1,00

Záloha na brigádu

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Miestne povolenie

50,00

50,00

37,00

50,00

50,00

14,00

Príspevok na rybárske športy

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

Spolu v €

97,00

77,00

64,00

77,00

67,00

15,00

Miestne kaprové a pstruhové povolenie

Dospelí

Starob. dôchodci

ZŤPS

Ženy

Mládež

Deti

Členský príspevok

26,00

26,00

26,00

26,00

17,00

1,00

Záloha na brigádu

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Miestne kaprové povolenie

50,00

50,00

37,00

50,00

50,00

14,00

Miestne pstruhové povolenie

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

15,00

Príspevok na rybárske športy

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

Spolu v €

117,00

97,00

74,00

97,00

87,00

30,00

Zväzové kaprové povolenie

Dospelí

Starob. dôchodci

ZŤPS

Ženy

Mládež

Deti

Členský príspevok

26,00

26,00

26,00

26,00

17,00

1,00

Záloha na brigádu

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Miestne+ Zväzové povolenie

90,00

90,00

77,00

90,00

90,00

24,00

Príspevok na rybárske športy

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

Spolu v €

137,00

117,00

104,00

117,00

107,00

25,00

Zväzové kaprové a miestne pstruhové povolenie

Dospelí

Starob. dôchodci

ZŤPS

Ženy

Mládež

Deti

Členský príspevok

26,00

26,00

26,00

26,00

17,00

1,00

Záloha na brigádu

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Miestne + zväzové povolenie

90,00

90,00

77,00

90,00

90,00

24,00

Miestne pstruhové povolenie

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

15,00

Príspevok na rybárske športy

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

Spolu v €

157,00

137,00

124,00

137,00

127,00

40,00

Ďalšie platby

v  €

Zväzové lipňové povolenie

40,00

Zápisné dospelí

50,00

Zápisné mládež

30,00

Zápisné deti – nad 6 rokov

7,00

Príspevok na zarybnenie – prestup dospelí

30,00

Príspevok na zarybnenie – prestup mládež

15,00

Členský preukaz

0,50