Informačný spravodaj na rok 2017 dostanete v kancelárii MsO SRZ Trnava – buď pri odovzdávaní Prehľadu o úlovkoch, alebo zakúpení novej povolenky na rok 2017. Spravodaj obsahuje tiež pozvánku na Členskú schôdzu.

str01_spravodaj2017str02_spravodaj2017str03_spravodaj2017str04_spravodaj2017str05_spravodaj2017str06_spravodaj2017str07_spravodaj2017str08_spravodaj2017str09_spravodaj2017str10_spravodaj2017str11_spravodaj2017str12_spravodaj2017str13_spravodaj2017str14_spravodaj2017str15_spravodaj2017