* revír 2-4770-1-1 VN Horné Orešany -  Leží asi 500 m severozápadne od obce Horné Orešany na potoku Parná, priamo na okraji Malých Karpát v krásnom lesnom prostredí.

proresany01

or01Od Trnavy je vzdialená 15 km. Má rozlohu 49 ha a zadržiava 3 milióny metrov kubických vody. Niekoľko rokov bola pre nezrovnalosti okolo malej vodnej elektrárne na minimálnej prevádzkovej hladine 16 ha. Negatívom na tejto nádrži je, že na brehoch pri nízkej hladine vyrástli náletové dreviny a pri zdvihnutí na plnú hladinu bol náletový porast zaplavený, čo v súčasnosti robí rybárom vrásky pri rybolove. Zdolať veľkého kapra je ozajstné umenie a súhra viacerých šťastných okolností. O to viac je pekný úlovok cenený. Nádrž je veľmi dobre zarybnená kaprom všetkých ročníkov – šťažené podmienky lovu tu určite spôsobia rast trofejných kusov nielen kapra, ale aj ostatných sprievodných rýb – lieňa, zubáča, šťuky, ostrieža. Vyskytuje sa tu aj pstruh potočný vo svojej jazernej forme. Je tu aj veľké množstvo karasa strieborného. Plotica a červenica dosahuje 25 – 30 cm. Pomocník rybárskeho hospodára je na tejto nádrži – Marcel JANÍČEK

*********************

VN Boleráz  pre rok 2019  – ZÁKAZ LOVU VŠETKÝCH DRUHOV RÝB!!!

* revír 2-4520-1-1 VN Boleráz - Rozprestiera sa 1 km severne od obe Boleráz, 14 km od Trnavy v smere na Senicu. Pritekajú do nej 3 potoky – Trnávka, Smolenický potok a Luhový potok s výskytom pstruha. VN Boleráz má rozlohu 80 ha a zadržiava viac ako 2,5 milióna metrov kubických vody. Slúži ako zásobáreň vody pre Chemolak Smolenice a firmu Dr. Oetker s.r.o. Boleráz. Od úpätia Malých karpát je vzdialená len 3 km. Prvé zarybnenie sa začalo v roku 1966. V máji 1996 bola úplne vypustená a na jeseň toho istého roka znovu prvotne zarybnená. Znovu sprístupnená bola pre širokú rybársku verejnosť v roku 1999.

boleraz_01

boleraz_02

Patrý medzi obľúbené vody našich rybárov s dostatkom kapra a posledných rokoch sa darí aj pleskáčovy vysokému – bežná veľkosť 30 – 40cm a niektoré úlovky až 50-55 cm. Karas strieborný tu dosahuje rekordné veľkosti – až 50 cm. Pekným úlovkom je aj plotica s priemernou veľkosťou 20-27 cm a pleskáč siný (piest) dorastajúci 25 – 30 – 35 cm.

Do 1.6.2020 je revír uzatvorený – všeobecný zákaz lovu !!!

Pomocník rybárskeho hospodára – do 31.12.2019 – Peter Ardan

*******************

* revír 2-4570-1-1 VN Buková – Leží v Malých Karpatoch 27 km juhozápadne od Trnavy v smere na Trstín. Slúži ako rekreačná nádrž a čiastočne na výrobu elektriny. Jej severozápadný cíp v časti ústia potoka Hrudky – je chránenou krajinnou oblasťou. Má rozlohu 28 ha. Prevažujúcou rybou je tu kapor, šťuka, zubáč, sumec. Z bielej ryby je tu zastúpený pleskáč, červenica, plotica, ostriež a na svoje by si prišli aj beličkári. Do roku 2005 to bol revír zaradený do zväzovej povolenky. Od 2006 do 2015 to bola miestna voda.

Revír je  v celozväzovej povolenke.

Dôležité upozornenie: Pre vjazd motorových vozidiel na ľavú stranu v smere toku je nutné vlastniť povolenie na vjazd a státie motorových vozidiel, ktoré vydáva MsO SRZ Trnava. Tieto povolenia je možné vyzdvihnúť v kancelárii MsO SRZ Trnava alebo u hospodára.

prbukova01

buk001

buk002Pomocníkom rybárskeho hospodára na tejto VN robí – Peter Velikov.

**************

* revír 2-4600-1-1 VN Cífer – Pôvodom to bol rybník na južnom okraji obce Cífer, napájaný potokom Gidra. Má rozlohu 2 ha. VN je v súčasnosti dosť zanesená sedimentmy preto jej bežná hĺbka je cca 60 cm, len v časti výpuste má hĺbku okolo 1 metra. Prevažujúcou rybou je tu kapor, karas strieborný, šťuka, zubáč. Nevýhodou tejto našej najmenšej vodnej nádrže je zlý prístup k nej. Autom sa nedá vôbec a peši s problémami. Ak sa však už odhodláte navštívíť túto vodu, prekvapí vás čistota na brehoch, lavičky, chodníček a vysoké stromy okolo celej vody.

panorama2

ciferPomocník rybárskeho hospodára – Vladimír Gross

********************

* revír 2-5300-1-1 VN Suchá nad Parnou – Vodná plocha nádrže leží v katastri obce Suchá nad Parnou na jej západnom okraji. Z Trnavy je vzdialená 10 km smerom na Dolé Orešany a Častú. Na jej južnom sa rozprestiera záhradkársko-rekreačná oblasť Nové vinohrady a Sušiansky háj. Napája ju Podhájsky potok. Do užívania bola daná rybárom v roku 1980. Má rozlohu 40 ha a zadržiava 1,7 milióna metrov kubických vody. Slúži ako závlahová nádrž. V súčasnosti je veľmi dobre zarybnená. Hlavnou rybou je tu kapor od 30 – 55 cm, zubáč, šťuka, ostriež, amur, pleskáč, karas a plotica a červenica.

sucha01

sucha02

sucha03

sucha04Pomocníkom rybárskeho hospodára – Martin Čambal