8. Máj 2011

Pretekov na VN Buková, VN Boleráz a VN Suchá n/P. sa môžu zúčastniť dospelí, mládež a deti. Podmienky a pravidlá pre lov sú pre všetkých rovnaké. Propozície pretekov budú zverejnené na informačnej tabuli MsO SRZ v Trnave, na vodných nádržiach a na internetovej stránke MsO.