Prečo sa stať rybárom?

Futbal, hokej, plávanie, basketbal,…. Desiatky športov, desiatky zameraní, desiatky rôznych možností. Tak prečo sa dať popri všetkých týchto atraktívnych aktivitách práve na rybačku?
Pre rybárov je odpoveď jasná! Pocit ticha, kľudu a pokoja i dokonalé súžitie s prírodou nezažijete nikde inde len na rybách!
Čo všetko sa však pod slovíčkom “rybárstvo” ukrýva? Podstatou samotného rybárstva nie je len lov rýb, ale predovšetkým láska k prírode, chovu, ochrane a až následne lovu rýb. Veď momentu, keď nahodíte háčik s olovkom do vody a ulovíte rybu, predchádza dlhoročná snaha množstva rybárov i funkcionárov rybárskej organizácie, ktorí svojou obetavou prácou zabezpečujú rozmanitý život v našich vodách. My, rybári, chápeme povolenie na rybolov ako možnosť posedieť si v kľude s udicou pri vode, relaxovať a odpočinúť si v prírode. Veľkosť rybára totiž nespočíva v tom, koľko rýb uloví a zje, ale v tom, koľkým rybám daruje život. Platí totiž odveká pravda že rybu, ktorú skonzumujete, už nikdy viac nemôžete uloviť a už nikdy s ňou neprežijete ten neopakovateľný pocit zo súboja pri zdolávaní. Preto ako prvé sa musí každý správny rybár naučiť šetrne zaobchádzať s každou jednou hoci aj malou rybičkou, pretože aj z tejto malej rybky raz môže vyrásť trofejný kus, ktorý si zaslúži život a našu úctu.

“CHRÁNIŤ, CHOVAŤ A LOVIŤ!“ je základné motto všetkých rybárov

Od 01.01.2019 vstúpil do platnosti nový  Zákona č. 219/2018 Z.z. o rybárstve, ktorý spolu s vykonávacou vyhláškou MŽP č. 381/2018 Z.z. predstavujú zákonné normy pre výkon rybárskeho práva. Tieto normy umožňujú širokej verejnosti zúčastňovať sa na výkone rybárskeho práva, ale zároveň v spojitosti so zákonom o vodách, zákonom o ochrane zvierat, zákonom o ochrane krajiny a trestným zákonom, im ukladajú povinnosti voči prírode našej krajiny. Tieto právne predpisy stanovujú viaceré pravidlá a povinnosti, ktoré musí každý rybár rešpektovať a plniť. Preto nezištne radíme tým, ktorí tieto zákonné normy nechcú dodržiavať, aby medzi nás ani nevstupovali. Naše revíry sú našim spoločným bohatstvom a preto nedovoľme nikomu, aby nám znečisťoval prírodu a znepríjemňoval tak drahocenný čas v tejto uponáhľanej dobe.

Rybárstvo nie je len zábava pre strýcov či dedov, nie je ani o rybom mäse. Je to o zodpovednosti, ohľaduplnosti, ale predovšetkým je to vášeň sľubujúca nezabudnuteľné zážitky, ktoré určite nezažijete doma pred televízorom alebo v bare pri poháriku. Želáme Vám, aby ste v našich – vašich vodách ulovili tú povestnú životnú rybu. A aj ak to nebude hneď, budete musieť vyčkať tak, ako my ostatní. Ryba vo vode je vo svojom prirodzenom živle a nie každý súboj s ňou je zárukou víťazstva. Každý správny rybár musí predstavovať stelesnenú trpezlivosť.

Krásne vystihuje pointu rybárstva nasledujúci príbeh:

Bohatý továrnik sa počas svojej dovolenky pri mori díval na rybára, ktorý sedel pohodlne vedľa svojho člnu.

“Prečo nejdete loviť ryby?” pýtal sa.

“Pretože som dnes ulovil už dosť.” odpovedal rybár.”Prečo ale neulovíte viac rýb ako potrebujete?” pýtal sa bohatý muž ďalej.

“Čo by som s nimi robil?”

“Mohol by ste si viac zarobiť a potom si kúpiť lepší čln, aby ste mohol plávať ďalej a uloviť viac rýb.”

“A čo potom?”

“Potom by ste si mohol kúpiť nylonové siete a potom uloviť
ešte viac rýb a zarobiť ešte viac peňazí. Za nejakú dobu by ste mal celú flotilu a bol by ste bohatý ako ja.

“Rybár sa opýtal: “A čo by som robil potom?”

“Potom by ste si užíval života.”

“A čo si myslíte, že robím teraz?” znela rybárova odpoveď, ktorý sa pritom pokojne díval na more…

Čo musíte teda spraviť aby ste sa stali členom Slovenského rybárskeho zväzu?

Stačí splniť len nasledovné kroky:

1. Oboznámiť sa s predpisom – zaobchádzanie a súhlas s použitím osobných údajov

2. Vyplniť a podať prihlášku za člena osobne v kancelárii SRZ MsO Trnava alebo poštou poslať na adresu kancelária SRZ MsO Trnava, Vajanského 23, 91701 Trnava v termíne do 15.2. kalendárneho roka. Tlačivo si môžete stiahnuť z odkazu TU v závere tohto článku.

3. Oboznámiť sa s podkladmi – študijnými materiálmyk zabsolvovaniu skúšky
4. Povinne absolvovať školenie a skúšku formou testu zo základných znalostí rybolovného  poriadku, zákona o rybárstve č. 139/2002 Z.z., a vyhlášky č. 185/2006 Z.z., biológie rýb a základných spôsobov lovu. Každý záujemca o členstvo bude na základe podanej prihlášky a po schválení výborom SRZ MsO Trnava včas písomne pozvaný na konanie školenia a skúšky.
5. Po úspešnom absolvovaní vedomostného testu, zaplatení zápisného, členskej známky, povolenia na rybolov, preukazu a ďalších potrebných  dokumentov, vám budú vydané potrebné doklady rybára. Ďalej je každý majiteľ povolenia na rybolov povinný zakúpiť si ročný (alebo trojročný) štátny rybársky lístok, ktorý vydávajú mestské a obecné úrady.

Upozorňujeme, že každé povolenie na rybolov je platné len s platným ročným alebo trojročným štátnym rybárskym lístkom. V opačnom prípade sa rybár podľa trestného zákona č. 300/2005 Z.z., § 310 dopúšťa prečinu pytliactva.

SRZ vydáva niekoľko druhov povolení na lovu rýb s rôznym rozsahom platnosti – kaprové, pstruhové a lipňové povolenia. Najširšiu platnosť má zväzové povolenie, ktoré zastrešuje viaceré revíry po celom Slovensku uvedené v špeciálnom zozname revírov. Nasleduje miestne povolenie platné na revíry obhospodarované základnou organizáciou MsO SRZ Trnava a teda je platné pre VN Boleráz, VN Horné Orešany, VN Buková, VN Suchá nad Parnou, VN Dolné Dubové, VN Cífer a viaceré priľahlé potoky.

Prípadné ďalšie informácie vám budú poskytnuté v kancelárii MsO alebo nás kontaktujte emailom na srztrnava@srztrnava.sk.

Na záver vám zostáva už len navštíviť špecializovanú predajňu s rybárskymi potrebami, kde vám ochotne poradia pri výbere správneho rybárskeho náradia, vybrať si vhodný rybársky revír k lovu rýb, nahodiť a vychutnávať si slastný pôžitok z rybolovu.
Petrov Zdar!

Informácia o spracovaní osobných údajov členov SRZ  – povinné: TU
Prihlášku nového člena SRZ pre rok 2023 -  stiahnete TU
Podklady k absolvovaniu skúšky stiahnete TU

Mgr. Tomáš Dobrovodský

tajomník
MsO SRZ Trnava