Karta hlavných pravidiel, ktorú by mal mať pri sebe každý rybár!

Kartu dostane každý člen MsO SRZ Trnava pri zakúpení povolenia na rybolov pre rok 2024!

Karta je v rovnakom znení ako bola vydaná v roku 2023.

Karta zmien 2023_1Karta zmien 2023_2Karta zmien 2023_3Karta zmien 2023_4